BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Gorffennaf yn barod!

Dwi newydd fod yn torri’r lawnt gan fod y criw ffilmio’n dod draw pnawn fory. Dim clem os fyddan nhw isio ffilmio’r ardd, ond gwell gneud rhag ofn. os dwi’n cofio’n iawn, dim ond isio ngweld i’n gadael y ty a gyrru i ffwrdd am Ddyffryn Nantlle maen nhw.  Ond mi fysa’n bechod peidio dangos fy mlodau hyfryd yn bysa! Rhoswch funud, ai i’r ardd rwan i gymryd llun – yn sydyn er mwyn osgoi’r bali gwybed. Mi fues i’n gwisgo siaced efo veil i dorri’r gwair!

 

DelweddDelweddDelwedd

 

Do, aeth hi’n luniau yn hytrach na llun. A ges i mhigo ar fy wyneb, damia.

Mwy o luniau rwan, gan i mi gael rhai reit dda wrth helpu plant, rhieni a staff Ysgol Talysarn (neu ai Tal y Sarn ydi o fod?) i roi plastig dros eu polytunnel/poiltwnel/twnel poli ddoe. Ew, criw da! A rhyfedd sylwi mai’r rhieni di-Gymraeg (ar y cyfan) oedd wedi dod i helpu. Y Cymry’n rhy brysur? Neu jest a dim diddordeb mewn garddio? Ond bosib bod na adran yr Urdd neu bractis cor neu rywbeth… Ta waeth, wele luniau:DelweddDelweddDelweddDelweddDelweddDelweddDelwedd<a
Ond mae WordPress yn dal i chwarae’n wirion! Wedi newid trefn y lluniau, ac roedd na 3 o’r llun ola na o Gethin bach a Gethin mawr yn cloddio – ac achub pryfed genwair. Un ddylai fod yna bellach.
Ond ia, dyna sut mae rhoi plastig am dwnel- creu ffos go ddwfn i gladdu’r plastig ynddo yn ddiogel. A bod yn ofalus efo’r plastig a pheidio a cerdded drosto fo pan mae o ar y llawr! A rhoi stwff stici fel cwshin dros y darnau miniog allai dorri’r plastig dros amser.
Siawns na chawn nhw well lwc efo’r ardd rwan. Roedd hi’n dod yn dda nes i ddefaid ddod o hyd i dwll mewn ffens!

O ia, ges i SOS gan Selwyn Jones o Rachub yn meddwl bod na wenyn mel wedi nythu yn ei focs adar. Ym… Swnio braidd yn fach i wenyn mel… Nes i ofyn os oedd o’n siwr mai gwenyn mel oedden nhw, nid gwenyn meirch (wasps). A phan ddeudodd o bod na stwff llwydaidd i’w weld- gwenyn meirch, garantid. Felly aeth i siop ym Mangor i brynu stwff lladd “wasps” am £1.98 a dyna ddiwedd y broblem. Lot fawr o bobol yn cymysgu rhyngddyn nhw does?

Advertisements


Nid gwenynen mo popeth melyn – a’r ardd yng Ngorffennaf
Gorffennaf 23, 2012, 10:28 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , ,

Iawn, dwi wedi cael llond bol o bobol yn drysu rhwng gwenyn mêl, gwenyn meirch/cacwn a cachgibwms!

Dyma fy ngwenyn mêl Cymreig i yn yr ardd ddoe: bach, mwy du/brown na melyn a wnawn nhw mo’ch pigo chi onibai eu bod nhw’n meddwl eich bod chi’n ymosod ar eu cwch nhw ( neu’n eistedd arnyn nhw) – – un pigiaid gewch chi ac mi wnan nhw farw wedyn. Ond mae ‘na wahanol fathau sydd efallai fymryn mwy neu â mwy o felyn/aur.

A dyma wenyn meirch/cacwn/wasp sy’n fwy milain, yn niwsans pan fydd hufen iâ neu rywbeth melys o gwmpas lle ac yn gallu eich pigo fwy nag unwaith:Mae ‘na wahanol fathau o’r rhain ym Mhrydain hefyd, ond maen nhw wastad â streips melyn llachar.

A dyma’r cachgibwm/bumble bee:yn dewach, yn llawer mwy swnllyd ac yn flewog, ac yn anaml yn pigo. Dwi’m yn nabod neb sydd wedi cael eu pigo gan rhain, er fod y peth yn bosib os fydd rhywun yn gas efo nhw.

Iawn, ydi hynna’n glir rwan?!

Gyda llaw, i’r rhai sydd â diddordeb, mae fy ngwenyn yn dal yn fyw, dim golwg heidio ar neb eto, a dwi wedi rhoi’r gorau i roi siwgr iddyn nhw tra bydd y tywydd gwell yn para. Ac mae’r haid ges i dipyn mwy blin na’r rhai ges i gan Carys. Dwi’n gallu mynd drwy’r haid wreiddiol heb iddyn nhw styrbio o gwbl, ond mae’r haid ddiarth yn ddiawlied bach piwis! Efallai nad ydyn nhw wedi arfer efo rhywun yn eu trin nhw, dwn i’m – ond mi fydd raid iddyn nhw arfer fan hyn, mêt!

Mae na lawer ohonoch chi’n holi am y coed camu drosodd. Wel, mae gen i flodau hyfryd arnyn nhw’n barod, ond mi wnes i dynnu mymryn bach gormod ar un fel bod y ‘V’ wedi hollti fymryn. Wps. Ond dwi wedi lapio hen bopsox amdano ac mae’n edrych reit hapus. Ffiw.

O ran y coed afalau eraill, mae’r un Enlli’n mynd i roi ryw 6 afal i mi leni, ond mae’r hen, hen goeden afalau ( fymryn yn sur) yn drymlwythog a deud y lleia – pob cangen fel hyn: Os oes rhywun isio gneud chytni afal, dewch draw. Gewch chi lwyth gen i cyn iddyn nhw ddenu’r gwenyn meirch/cacwn.

Mae’r malwod wedi chwalu fy llysiau eto eleni. Coblyn o job ydi trio bod yn organig. Dwi wedi taenu chydig o belets glas yn fy rhywstredigaeth mae arna i ofn – rhy hwyr i’r swej a’r ffa a’r bitrwt, ond yn help gawr i’r blodau. maen nhw hyd yn oed wdi sglaffio fy lilis gwynion del i, sbiwch!

Wedyn dyma i chi ddau lun ‘arti’ ( wel, mwy arti na’r hyn dwi’n arfer eu cymryd) nad o’n i’n gallu penderfynu pa un oedd orau: Gewch chi benderfynu. Ac ydw, dwi’n gwybod, dwi’n ‘biased’ os ydi Del yna …

Iawn, i dre rwan i nôl y fforch rois i fid arni yn y sêl ddydd Iau – hen un – cryfach na’r pethau newydd sy’n malu o hyd, gobeithio! A welai chi yn y Sioe ddydd Mawrth. Dwi’m yn gweithio yno, dim ond mynd o ran mwynhad a chymdeithasu. Hwyl am y tro!