BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


2012
Ionawr 3, 2012, 12:39 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , ,

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

Mi fues i’n tynnu a chadw’r addurniadau Nadolig i gyd heddiw – dim mynedd aros tan y 5ed. Maen nhw’n edrych yn rhyfedd unwaith mae’r flwyddyn newydd wedi cyrraedd yn fy marn i, yn hen a llychlyd rhywsut.

Ond dyma sut oedd fy nghoeden i. Naomi fy nith a Cadi Fflur fy ngor-nith sy’n busnesa yn yr anrhegion. A nagoedd, doedd hi ddim yn goeden werdd – h.y. coeden ro’n i’n gallu ei hail-blannu. Mae mrawd yn tyfu a gwerthu coed Dolig felly ro’n i’n ailgylchu mewn ffordd wahanol – cadw’r busnes yn y teulu ynde. Mae arna i ofn ei bod hi’n gwywo yn y gwyllt rwan, ond mi fydd yn troi’n gompost ymhen blynyddoedd yn bydd?

Roedd yr anrhegion yn plesio dwi’n meddwl – roedd Nain (96) yn edrych reit hapus efo’i llyfr ‘Taid/Tad-cu’ o leia.Chwip o lyfr difyr, gyda llaw. Adolygiadau da hyd yma – nid bod llawer o’r rheiny i’w cael y dyddiau yma, fel ers talwm. Adolygiadau hynny yw, nid rhai da. Felly dwi am ddeud mod i’n mwynhau hunangofiant Sharon Morgan ar hyn o bryd. Difyr ofnadwy. Felly dwi’n argymell hwnnw i chi hefyd. Ac mae un Tudur Owen yn rhyfeddol o ddiddorol hefyd – ond dwi wedi deud hynny o’r blaen. Dwi jest isio’i ddeud o eto am fod cyn lleied o gyfleon i bobl ganmol llyfrau yn gyhoeddus. Dwi’m wedi darllen un Elinor Bennett Wigley eto, felly methu rhoi fy marn am hwnnw.

A dyma gwpwl o luniau eraill o’n diwrnod Nadolig i chi:

Meg a Robin efo’u taid ( fy nhad i) ydi’r rheina. Es i am dro ar y beics efo nhw heddiw – fi ar fy meic newydd sbon danlli – a ges i bali pyncjar. Ho hym. Doedd Dad ddim efo ni, gyda llaw, jest y plant a Nia, eu mam. Ond roedd o’n antur a gawson ni hwyl.

A dyma fi efo nhw yn dynwared Thunk, cymeriad allan o gomic fyddwn i’n ei ddarllen pan ro’n i oed Robin. Alien bach efo clustiau mawr a thrwyn fel mochyn oedd o. Rhywun arall yn ei gofio? Mae fy chwaer yn taeru mai ‘Flunk’ oedd o, ond dwi’n 100% siwr mai Thunk oedd o.

A dyma i chi’r ieuenga yn ein teulu ni:

Caio ydi hwn, brawd bach Cadi, a thipyn o gymeriad sy’n tyfu’n gyflym, bobol bach. Llyfrau gafodd o gan ei anti ( ym, oce ta, hen anti) Bethan. Rhai am dractors ac ati. A Jac y Jwg a rheina. Mae’n bwysig eu cael nhw i fwynhau llyfrau cyn gynted â phosib tydi? Rhywbeth difyr, addysgiadol a hwyliog  i’w wneud tra mae’r tywydd yn rhy oer a gwlyb i wneud fawr ddim yn yr ardd. Mi ddylwn i glirio a chwynnu mwy rwan mae’n siwr, a dwi wedi gneud chydig. Ond ddim llawer. Mae’n ddrwg i’r lawnt i chi gerdded drosto pan mae hi mor wlyb â hyn tydi … dyna fy esgus i.

Iawn, trwsio pyncjar ydi’r joban nesa … ar ôl i mi hwfro’r llanast adawodd y goeden a’r holl gnau ar eu holau. Dwi wedi bod yn rhy brysur yn treulio amser efo fy nheulu i wneud rhyw waith felly – o, a mynd i weld ffilm newydd ‘The Girl with the dragon tatoo” efo fy chwaer gyda llaw – wedi mwynhau’n arw. Dim mynedd efo pobl sy’n sbio lawr eu trwynau ar y llyfrau chwaith – mi wnes i eu mwynhau nhw’n aruthrol.

2012 wedi dechrau’n dda – ar wahân i’r pyncjar.

 

 Nadolig yn gynnar
Rhagfyr 4, 2011, 7:51 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , ,

Daeth y criw draw ddiwedd Tachwedd i ffilmio diweddglo’r rhaglen Nadolig, ac addurno fy ngardd i efo llwythi o bling!

Gyda llaw, ymddiheuriadau am safon y lluniau ond bu farw fy nghamera bach yn Seland Newydd os cofiwch chi (dim ond £90 ges i’n ôl gan y cwmni yswiriant …) a dwi methu dod o hyd i charjar y camera mawr … felly lluniau ffôn ydi’r rhain.

A dyma lun aneglur iawn ohona i’n helpu i addurno fy nghoeden geirios. Dwi’n gwisgo ffedog am mod i wedi bod yn gwneud gwin poeth ( mulled wine) efo Steffan o gaffi hyfryd Penceunant Isaf, Llanberis, a gewch chi weld sut hwyl gawson ni ar y rhaglen. Gawson ni hwyl beth bynnag!

Swatio tu mewn oedd y tri gwr doeth ( ha), Sioned, Carol a Russell, a nacdi, dio’m yn lun clir iawn, ond ro’n i jest isio profi eu bod nhw yno, ar fy soffa i. Yn mwynhau bara brith Steffan a fy ngwin poeth i. Rhaid oedd aros iddi dywyllu i ni gael effaith y bling yn iawn, a duwcs, mae’n edrych yn rhyfeddol tydi?Ond mi lwyddodd y criw i losgi’r cnau castan yn ulw ar y ‘brazier’ … dwi wedi eu rhoi i’r pryfed genwair.

Ges i gadw’r addurniadau? Naddo siwr! Bydd eu hangen eto yn 2012, beryg … ond mi falwyd sawl pelen liwgar ( a hynod frau) wrth glirio … hyd yn oed Russell yn helpu efo’r brwsh llawr!

Dwi’m yn barod o gwbl at y Dolig, dim ond ambell anrheg wedi ei brynu, ond dwi wedi gwneud cacen Dolig ac yn ei mwydo efo rum/brandi yn wythnosol. Aeth hi fymryn yn dywyllach nag arfer, ond nath hi’m llosgi o bell ffordd, diolch byth. A na, fydda i ddim yn rhoi marzipan nac eisin drosti. Y blas sy’n bwysig i mi …

Os ydach chi isio syniad am anrheg Dolig i rywun, mae hunangofiant Tudur Owen yn y gyfres ‘Nabod’ ( rhai efo llai o eiriau ond llwyth o luniau) yn werth ei gael, wir yr. Chwip o hanesion difyr ynddo fo. A lluniau hilêriys!

A sbiwch llun bach del sydd â wnelo  fo ddim oll â Tudur … nabod rhywun?

Ia, fi ydi’r un sy’n edrych ar ôl Rhiannon Frongoch, fy modryb sydd ddim ond 7 wythnos yn hyn na fi – ond dwi wastad wedi bod yn fwy … dwi’m wedi newid llawer naddo? Jest nad ydw i’n dangos fy nghoesau lawer y dyddie yma.