BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Bali poen!
Ionawr 28, 2013, 11:37 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , , , ,

images-2 Naci, nid y fi ydi honna. Ond dwi wedi gwneud yr un peth â hi. A hwn:images-4 Ond mae o wedi brifo go iawn. Actio mae’r llall de? Actio’n dda, cofiwch. Mae ei hwyneb hi’n gwneud i mi wingo. Wedi tynnu llinyn y gar maen nhw, neu’r hamstring. A dyma be mae hwnnw’n edrych fel:imagesO dan y croen o leia, ac fel y gwelwch chi, mae’n gyhyr reit fawr. A phwysig. Mi dynnais i f’un i flynyddoedd yn ôl yn y coleg, pan es i o cartwheel i’r sblits mewn rhyw sioe, heb lanio ar fy nhraed cyn gneud y sblits. Ia, aw. A dwi’n cofio sut boen oedd o ers hynny. Felly pan ges i godwm ar fy meic ddydd Mawrth dwytha, a theimlo’r un rhwyg, ro’n i’n gwybod. Mynd lawr allt fwdlyd wnes i, a dychryn am eiliad o weld patshyn mawr o fwd – a brêcio. Dyyh. Wrth drio peidio mynd dros yr handlebars, mi deimlais i’r rhwygo mwya ofnadwy ma. Argol, roedd o’n brifo. Llwyddo i godi ar fy nhraed, yn trio canolbwyntio ar anadlu’n gall drwy’r boen. Mynd rhai camau gan wthio’r beic a sylweddoli mod i’n teimlo’n sal, isio chwydu, a mod i’n gweld sêr… peth nesa, ddois i ataf fy hun ar y llawr oer, tamp efo’r beic ar fy nghhoesau. Ro’n i wedi llewygu! Dwi’m wedi llewygu ers …. ers priodas Rhian Clwyd yn Kinmel Manor pan gaeodd ffenest fel guillotine ar fy mysedd i. A ble roedd Del, fy unig gwmni? Yn sbio ar wiwer …

Nes i lwyddo i gyrraedd adre rhywsut , yn oer, oer ac yn crynu. Tynnu fy nhrowsus mwdlyd oedd y darn mwya poenus!

Ta waeth, ro’n i’n gwybod nad oes dim fedar Dr yn ei neud, na physio chwaith; rhew, ‘elevation’ a a compression ydi’r ateb. Felly ers bron i wythnos, dwi wedi bod fel morfil ar y soffa yn clymu ice-packs ar gefn fy nghoes. Ac mae’n dal i frifo! Dwi’n mynd at y physio fory jest rhag ofn … i neud yn siw mod i’n gneud y pethe iawn. Dwi di bod yn trio stwytho chydig arni, ond dwi jest isio sicrhau fy hun mod i’m yn gneud drwg iddi.

Mae rhai pobl yn cleisio’n arw fel hyn:

images-1 Ond clais go ddu dan foch fy mhen ôl sydd gen i a chewch chi’m llun o hwnnw! Mi fyddai allan ohoni am 6 wythnos o leia, waaaaa!

Dim mynd ar y beic eto am sbel ( Del druan, mae’r ddwy ohonon ni’n pesgi, bobol bach) a dim garddio yn sicr! Do’n i’m wedi sylweddoli faint mae rhywun yn defnyddio ar y cyhyr yna i chwynnu, tynnu, palu, ayyb. Felly dyna fy esgus i dros stâd yr ardd ar hyn o bryd, iawn?

O ia, un llun arall:DSC_0067_2 Mae’r pryfed yma wedi bod yn crwydro o gwmpas y ty ers sbel, a do’n i methu dallt be oedden nhw, felly es i ar wefan NaturePlus i ofyn i’r arbenigwyr. ‘Wasp beetle’ ydi o – nid yn pigo na dim byd felly ac mae’n siwr bod wyau wedi deor yn y coed tân dwi’n ei sychu ar gyfer y llosgwr coed. Ond dywedodd un boi y gallan nhw ddodwy mewn distiau derw – ac y dylwn i gadw golwg! “The adults are pretty harmless its the Larvae that cause damage. Best check your beams for exit holes.”

AAAAA! Di’m yn dda ma …

Wps – bron anghofio – mae ‘na un neges hapusach – ffigyrau gwylio rhaglen Dolig Byw yn yr Ardd yn dda! Dim ond Pobol y Cwm a Dechrau Canu gurodd ni!Glaw, gwenyn a thrychiolaethau

Mae hi’n piso bwrw yma. Roedd yr ardd angen y glaw, ond dwi wedi cael digon o fod yn wlyb rwan. Mi ddylwn i fod yn sgwennu nofel i blant uwchradd ac mi fyddech chi’n disgwyl y byddai’n haws aros o flaen y cyfrifiadur ar ddiwrnod gwlyb fel hyn, ond am ryw reswm, nid felly y mae. Dwi’n sbio drwy’r ffenest ac yn ysu i’r diferu stopio er mwyn i mi gael awyr iach rhwng paragraffau. Dwi wedi bod allan ar y beic efo Del bore ‘ma ( efo dillad glaw a welintyns) a mwynhau hynny ond mae isio mynedd mentro allan eto.

Dwi newydd symud darnau’r cwch gwenyn newydd o un sied i’r llall am fod y sied wreiddiol yn gadael glaw i mewn a gwlychu fy mhren. Ro’n i wedi eu paentio efo stwff pwrpasol, ond prin fod angen iddyn nhw foddi, bechod.

Mi wnes i lwyddo i roi’r caead at ei gilydd o leia, ar ôl cael cyfarwyddiadau ar y we ( ar ôl rhoi’r bali peth at ei gilydd yn anghywir y tro cynta) – a tharo fy mawd fwy nag unwaith. Ond mae’r bocsys yn gorfod aros – nes bydd gen i’r amynedd i’w taclo neu nes bydd Carys Tractors yn galw!

Dwi wedi sgwennu colofn Herald arall am y ffordd mae’r gwenyn wedi effeithio ar fy mywyd i ( Daily Post Mercher yma) a dyma i chi gwpwl o luniau gymrais i o fy ngwenyn i pan oedd y tywydd yn eu siwtio’n well:

Ar fy nghoeden geirios drist ( weeping cherry?) mae’r rhain, reit o flaen y ty: A na, dydyn nhw’n poeni dim ar Del hyd yma. Y cachgi-bwms ( bumble bees) sy’n ei styrbio hi – dod o nunlle, yn fler a swnllyd tydyn?

Ond mae na rywbeth mawr wedi bod yn fy styrbio i yn y pwll … Sbiwch hyll a milain! Larvae y Great Diving Beetle: Dwi wedi blogio am rhain o’r blaen, llynedd, pan wnes i eu darganfod gyntaf. Ac maen nhw wedi bod yn brysurach fyth eleni:

Mae’r holl filoedd o benbyliaid wedi mynd lawr i un neu ddau – OHERWYDD Y DIAWLIED YMA! Dwi wedi bod yn eu dal efo rhwyd a’u lladd – o leia deg y diwrnod ( heblaw heddiw). Ydw, dwi’n teimlo’n gas a chreulon am ymyrryd efo trefn natur, ond llyffantod dwi isio yn fy ngardd, nid rhain! Mae larvae gwas y neidr yno hefyd, sy’n fwy, ac yn bwyta mwy o benbyliaid mae’n siwr, ond dwi’n hoffi gweld gwas y neidr acw, felly mae’r rheiny’n cael byw. Ond dwi wedi symud un i’r pwll yn y ffos o flaen y ty, lle nad oes penbyliaid. Geith o fwyta be bynnag licith o yn fanno.

Dwi wedi cymryd lluniau fy hun o’r larvae great diving beetle ond does gen i’m mynedd aros i’r rheiny lawr lwytho jest rwan. Gewch chi eu gweld nhw ryw dro eto.

O, a dwi’n meddwl bod gen i lygod mawr yn y wal ar waelod yr ardd eto. Mae Del yn rhedeg ar ôl rhywbeth beth bynnag, a dwi’n nabod eu hôl nhw wrth y wal bellach. Bwyd yr adar sy’n denu’r rheiny. Ond dwi’n mwynhau bwydo’r adar! Er eu bod nhw’n costio ffortiwn i mi. Unrhyw un yn gwybod ble ydi’r lle rhata i brynu bwyd adar? Dwi’n siwr bod bag o gnau mwnci yn codi yn ei bris jest cymaint â phetrol. Grrrr.

O ia, gyda llaw, mi fydd BYYA ar S4C eto yn fuan – Ebrill 18. Dwi newydd recordio’r troslais cynta am eleni.

Iawn, nôl at y nofel … cyn gwneud fy wac yn ein maes carafannau yn Nolgamedd. Dwi’n cymryd y bydd y creaduriaid oedd mewn pebyll neithiwr wedi penderfynu mynd adre, bechod …