BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Dan y dwr
Hydref 16, 2011, 10:59 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , ,

Helo, ia, fi ydi honna ac ydw, dwi’n ôl yng Nghymru. Mi ddois i’n ôl jest cyn y gêm yn erbyn Ffrainc, diolch byth. Gobeithio y gwnawn nhw chwalu Awstralia wythnos nesa rwan, jest i brofi pwynt …

Ond ges i amser da iawn yn Bali a Seland Newydd. Mi fydd raid i mi weithio fel ffwl rwan i dalu’r biliau, ond roedd o werth o!

A dyma i chi chydig o luniau dan dwr yn Bali i ddangos pa mor debyg i ardd ydi hi lawr fanna:

Lliwgar, hyfryd, bendigedig! Ac roedd y seren fôr yna’n fawr, credwch chi fi. Weles i gryn dipyn o bysgod anhygoel a hyd yn oed crwban môr:

Tydi o’n smart? A ges i wefr go iawn wrth nofio ynghanol cannoedd ar gannoedd o jackfish:

Ac os ydach chi’n meddwl tybed pam ro’n i’n nofio efo mwg … wel, nes i addo cymryd lluniau yn arbennig ar gyfer rhyw gwmni gneud cardiau a mwgiau o Gaernarfon … gwell peidio dangos y neges ar y mwg yn rhy amlwg, gan ei fod o chydig bach yn ‘rude’ …

Ges i o leia ddau ac weithiau dri plymiad bob diwrnod, ac felly, wedi deng mlynedd o beidio plymio, dwi’n teimlo mod i unwaith eto ‘yn y groove’ ac yn marw isio mynd dan dwr eto. Ond mi fydd raid cynilo gryn dipyn cyn gallu meddwl am fynd. Ges i wneud ‘night dive’ hefyd, oedd yn brofiad a hanner, ond roedd ‘na lif anhygoel o gry y noson honno, oedd yn ei gwneud hi’n anodd i aros mewn un lle i sbio’n iawn ar bethau. Dwi isio cyfle i roi cynnig arall arni mewn dwr llonydd!

Mwy o luniau i orffen: