BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Wiwer goch a chanhwyllau

DSCN0708 Ia, wiwer goch go iawn ydi honna, nid tegan, ac nid Del wedi ei stwffio i fyny coeden. A llun efo fy nghamera bach dim byd i ydi o; ro’n i’n cicio fy hun am beidio a mynd a’r camera mawr efo fi. Ond wedi bod yn beicio ro’n i, yn ardal Appleby yn Cumbria. A ges i ffit bod y lle’n berwi efo wiwerod coch! Wel, nid berwi, ond mae na lot ohonyn nhw. Pam? Am fod warden arbennig yn cael gwared â’r rhai llwyd. Diddorol de?

Ro’n i a fy ffrind, Ann ( roedd y lleill wedi mynd i siopa yn lle beicio) wedi gwirioni’n bot pan welson ni hi. Roedden ni fel merched bach 6 oed. A dwi’n meddwl mai tua 6 o’n i pan welais i un ddwytha – yn y Brithdir, jest i fyny’r ffordd. Miloedd o rai llwyd sydd yma ers hynny, damia nhw. Swn i’n rhoi’r byd ( wel, ddim go iawn, ond dach chi’n gwybod be dwi’n feddwl) i weld Cymru’n llawn o wiwerod coch eto. Maen nhw’n gorjys!

Ta waeth, ddrwg iawn gen i fod mor araf yn blogio ond dwi wedi bod yn brysur. O, ac mae’r hunangofiant yn rif 2 ar restr gwerthwyr gorau’r Cyngor Llyfrau! Denzil Pobl y Cwm wedi nghuro i. Grrrr. Ac mi ddaeth fy mrawd dros yr orff, ond mi gafodd Dad o wedyn! Bu raid iddo yntau fynd i’r sbyty am ryw ddeuddydd hefyd, ond mae o’n iawn rwan.

Ond mae fy nain sy’n 97 IMG_0121yn y sbyty rwan – Bronglais. Daeth ei chlun allan o’i le ddoe, ond mae’n ôl yn ei le erbyn heddiw, felly gobeithio ei gweld hi efo ni diwrnod Dolig!

O, a phen-blwydd hapus i fy nai, Daniel, sy’n 16 heddiw* (wps sori – naci, 15 ydi o…). Mae o’n edrych chydig h^yn rwan na mae o’n y llun yma, ond mae’n job cael llun call o’r diawl bach ( mawr).DSC_0098 Mynd i’w de parti o’n y munud – nid ei fod o isio te parti … ha!

Ond blog garddio ydi hwn i fod, a dyma luniau mwy perthnasol:DSCN0644Bertie Jones o Bow Street ydi hwn, dyn sydd wedi ennill gwobrau lu efo’i gynnyrch gwenyn yn y Sioe Frenhinol ( a sawl sioe arall).DSCN0648DSCN0647 Wel, ar gyfer ein rhaglen Nadolig ( nos Fercher nesa dwi’n meddwl, 8.25 pm) mi fues i draw ato fo iddo fo drio fy nysgu sut i wneud cannwyll. Ond ges i fraw bod angen cymaint o offer. Dyna i chi’r teclyn toddi’r cwyr i gychwyn:DSCN0645 Wedyn mae angen rhywbeth i’w hidlo ( dim llun) a gwahanol bethau i wneud ‘mowld’ – fel hwn:DSCN0649 Edrych yn od tydi? Ond y cwyr yn dechrau caledu eto ydi hwnna – ac mae’n caledu’n rhyfeddol o gyflym ar ddiwrnod oer. Bali niwsans pan dach chi’n trio ffilmio eitem a gorfod ail-neud pethe dragwyddol. Beth bynnag, dyma fowld fy nghannwyl i:DSCN0650 Ac wele’r canlyniad!DSCN0651Ond mi nath Dafydd y dyn camera ddifetha’r llun yna yndo, felly dyma i chi lun call ohona i a Bertie:DSCN0653 Roedd ei wraig o efo ni – a dwi’n meddwl mai hi ydi’r giamstar ar wneud canhwyllau, ond mae’n ofnadwy o swil a ches i’m hyd yn oed lun ohoni! Beth bynnag, gawson ni hwyl a croesi bysedd y bydd yr eitem yn un da.

Ac un llun bach arall i gloi – ges i anrheg Nadolig yn y post gan ryw K Parry, ond dim syniad o ble maen o neu hi’n dod. Tegan meddal yn union fel Del ylwch!DSCN0712 Ond dydi Del ddim yn meddwl llawer ohono fo. Ond os gwyddoch chi lle cai afael ar un arall o’r rhain, plis rhowch wybod, Coler Harrods sydd arno fo, ond dwi wedi bod ar wefan rheiny a does na’m golwg ohono fo. Limited edition? Isio isio!

Iawn, dyna ni am y tro – Dolig Llawen a mwynhewch y rhaglen wsnos nesa!Sioe Ganllwyd a Hanka

Sbiwch yr holl fu’n cystadlu yn yr adran fêl yn Sioe Ganllwyd. Sioe fechan ydi hi, ond roedd Carys wedi hel cystadleuwyr o bob man! Roedd y stwff efo cwyr yn werth ei weld hefyd. Dwi’m wedi mentro gneud dim efo fy nghwyr eto. Ond mi wnes i gystadlu efo fy mêl yn yr adran mêl golau:A nagoes, does na’m cerdyn o unrhyw liw wrth fy mêl i! Carys gafodd y cerdyn coch … mae gwybodusion y byd mêl ( wel, Wil) yn trio deud mai ffliwc oedd y ffaith i mi ennill yn Sioe Talybont. Hmff. Ac yn synnu at y ffordd ro’n i’n hidlo fy mêl ar y rhaglen y noson o’r blaen! Ylwch, dim ond unwaith o’r blaen dwi wedi mynd drwy’r broses, iawn? Ac ro’n i’n eitha siwr mod i’n gwneud rhywbeth o’i le. Be, dwi ddim yn siwr, ond gai wybod, dicini …

Ges i affliw o ddim am fy misgedi mêl chwaith:Ond roedden nhw’n flasus tu hwnt. Iawn, bosib nad oedden nhw i gyd cweit yr un lliw, ond dyna fo …

A dyma lun o darten Iola Horan, sy’n ennill am ei tharten ym mhob sioe mae’n trio ynddi:Be ydi’r gyfrinach dwch? A sut mae gneud tarten sy’n plesio’r beirniaid? Sgen i’m clem.

Roedd ‘na bob math o gystadleuthau ‘gwledig’ gwahanol yno: Yn wair a gwellt a seilej ( yn y bag Aldi!) a llysiau rhyfeddol o ystyried y tywydd a’r malwod. Llongyfarchiadau i’r enillwyr oll, ac i Carys ac Enid yn enwedig, am drefnu’r holl beth – sydd ddim yn hawdd, mi wn. Cefnogwch eich sioeau bach lleol – a chynigiwch helpu os allwch chi! Mae Cyfarfod Blynyddol Sioe Rhydymain am 7.30 ar nos Fercher Tachwedd 7fed – a byddai croeso mawr i wynebau newydd …

Llun bach arall i chi rwan:Edward Werner, darlithydd o Leipzig ydi hwn, efo copi o ‘Hanka’, sef ei gyfieithiad o ‘Gwrach y Gwyllt’ i iaith o’r enw Sorbeg Uchaf ( Higher Sorbian), iaith leiafrifol yn ardal yr Almaen. Sbiwch ar Wicipedia os am fwy o fanylion am yr iaith. Mae o wedi dysgu Cymraeg ( wrth gwrs – sut arall fyddai o wedi gallu cyfieithu’r nofel?!) ac mi benderfynodd bod ‘na themau yn fy nofel i fyddai’n gweithio ar gyfer siaradwyr Sorbeg uchaf hefyd … dach chi’n gweld! Mae ‘na fwy na jest rhyw yn fy nofelau i, ffenciw! Ac ia, yn Ffrwd y Gwyllt mae o – alwodd o acw i roi copi i mi, cyn i ni fynd i hel madarch i ginio. Fel mae rhywun …

A dyna fy mlog olaf am sbel – dwi’n mynd ar fy ngwyliau (o’r diwedd) ddydd Gwener. Dwi’n mynd i feicio o Bangkok i Saigon. Gewch chi’r hanes pan ddoi’n ôl.

Twdlw am y tro – mae gen i waith pacio i’w wneud. X

*Newydd gael ebost yn holi sut yn union dwi’n bwydo’r adar efo uwd:

Dim ond taflu’r ‘rolled oats’ sych ar y lawnt/llwybr yn syth o’r bocs.
Neu ar y bwrdd adar – lle bynnag.
Dim llanast – mae fy adar i’n ei sglaffio i gyd o fewn dim!
Ond mae’n debyg eu bod yn hoffi sbarion uwd wedi ei goginio hefyd.