BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Mwy o wenyn
Mehefin 11, 2012, 4:59 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , , , ,

Wedi bod braidd yn brysur yn ddiweddar, rhwng sgwennu nofel ar gyfer yr arddegau, chwynnu ( rhywfaint), lladd malwod, gweithio yn ein maes carafannau ( oedd fel ffair dros y gwyliau ond sydd fel y bedd rwan), a beicio i Steddfod yr Urdd efo Merched y Wawr. Hanes hynny yn yr Herald ddydd Mercher, a dyma lun o’r ddwy fues i’n beicio efo nhw ar y dydd Sul: A’r criw i gyd wedi cyrraedd Glynllifon ar y dydd Llun:

Ond dwi wedi bod yn brysur efo’r gwenyn hefyd. Yn un peth, mae gwenyn diarth wedi bod yn ymosod ar fy nghwch i! Ga drapia nhw. Roedden nhw wrthi eto pnawn ma felly dwi wedi gneud y fynedfa’n llai i ngwenyn druan i fedru amddiffyn y lle’n haws. A myn coblyn, roedd fy mhortsh i’n llawn gwenyn am sbel pnawn ma – methu dallt pam nes i mi gamu tu allan a gweld eu bod nhw’n hofran o gwmpas twll yn nho y portsh. Dwi’m yn siwr ai fy ngwenyn i ai’r gwenyn diarth oedden nhw, ond maen nhw wedi rhoi’r gorau iddi rwan. Roedd ‘na ddwy wenynen arall wedi landio’n y portsh erbyn i mi ddod nôl o fynd am dro ar y beic, ond roedden nhw wedi blino’n rhacs, ac er i mi eu rhoi ar goeden mewn pot tu allan tua hanner awr yn ôl, maen nhw’n dal yno, heb symud.

Bydd raid cysylltu efo Carys Tractors i ofyn be sy’n mynd ymlaen. Mae gen i gwch arall yn barod iddyn nhw os mai isio heidio oedden nhw, ond dwi wedi bod yn checio celloedd brenhines yn rheolaidd, a does na’m golwg heidio arnyn nhw. O, arhoswch chi funud … mae na wythnos wedi pasio’n sydyn ar y naw does? Ddylwn i fynd atyn nhw rwan – heno – ond mi fyddan nhw’n flin oherwydd yr ymosodiad gan y gwenyn eraill a dwi’m isio creu hafoc! Dwi am aros tan fory. Ond ddoth Carys yma wsnos cyn dwytha, ac mae fy nghwch i’n gneud yn iawn – ond ddim llawer o fêl hyd yma, a’r penderfyniad oedd y dylid gadael iddi gryfhau yn hytrach na’i sblitio. A brenhines gweddol ifanc ydi hi o hyd felly ddylen nhw ddim bod yn rhy awyddus i heidio.

Ac mi ddylwn i ddallt y busnes heidio ma rwan, achos o’r diwedd, ges i fynd ar ddiwrnod agored Gwenynwyr Meirionnydd, a heidio ( swarm control) oedd y pwnc.

Dyma ni, yn heidio i lawr am gychod Paul & Pauline Aslin yn Arthog, wrth ymyl Dolgellau ar  bnawn Sadwrn Mai 19. A dyma ni wrth y cychod. Criw mawr ohonon ni does?! Do, ges i fraw hefyd. A’r rhan fwya yn wenynwyr newydd fel fi – dyna pam eu bod nhw yno – i ddysgu. Nifer fawr yn Gymry Cymraeg hefyd, a dysgu Cymraeg mae Pauline, ond mae’n hogan glyfar, felly fydd hi’m chwinciad cyn dod yn rhugl. Ond fel mae’n digwydd, 5 o’u cychod nhw sydd i lawr y ffordd yn Nantycneidiw, a’r rheiny sy’n ymosod ar fy nghwch i, y diawlied! Dwi’n gallu deud nad rhai bach duon Cymreig ydyn nhw achos maen nhw’n fwy, ac yn fwy melyn:

Doedd Pauline ddim yn siwr pam eu bod nhw wedi penderfynu trio dwyn mêl fy nghwch i chwaith … hm. Ta waeth, difyr ydi gweld sut mae pobl eraill yn gofalu am eu gwenyn, ac mae Paul & Pauline mewn lle delfrydol – coed Sycamorwydden ymhobman, ac mae’n llawer cynhesach yno ( yn nes at y môr) nac i fyny fan hyn. Felly efallai mai isio bwyd hawdd ei gael mae eu blwmin lladron nhw!

Beth bynnag, yn Arthog, mi fuon nhw’n dangos a thrafod sut i reoli heidio efo neu heb ddod o hyd i’r frenhines. A sut i’w cael nhw’n ôl os ydyn nhw’n heidio. Dwi wedi prynu sgep yn barod ar gyfer yr achlysur – roedd John o Borthmadog, gwenynwr profiadol yn gwerthu llwyth o’i hen offer a waries i £100 yno – yn syth! Mi wnai gymryd lluniau o be brynais i rywbryd eto – ond nefi, dwi angen sied ar gyfer yr holl stwff ma.

Mae ‘na gyfarfod arall yn lle Sue a John yn Nhai Cynhaeaf y Sadwrn yma ( 16) a dwi am drio mynd. Marcio brenhinesau sydd dan sylw tro ma. Mae dysgu pethau yn ddifyr, ond cyfarfod pobl eraill sydd wedi gwirioni fel fi, yr un mor ddifyr!Dathlu a ballu
Ionawr 13, 2012, 9:34 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , ,

Nabod fama? Mae o yng Ngogledd Cymru …

Meirionnydd …?

Naci, nid Llyn Cynwch, ond Llynnoedd Cregennan. Rhywle sy’n hyfryd bob amser ond yn enwedig pan mae’r golau’n berffaith, fel hyn. Mi gymrais i hwn rhyw ddwy flynedd yn ôl, ond dwi newydd wneud calendr ( fymryn yn hwyr) ar fy nghyfer i a Mam, ac mae hwn yn un o’r lluniau.

 

Mam a fi oherwydd ein bod ein dwy yn cael penblwyddi go fawr o fewn y dyddiau nesa. Fi’n 50 ( ia, dwi’n gwybod, dwi isio crio) a Mam yn 70 ( mae’n rhaid ei bod hi mewn mwy fyth o sioc). A dan ni’n cychwyn am Gaerdydd bore fory i weld sioe Oliver. Dyna ydi ei hanrheg hi gen i a fy chwaer ( sy’n dod hefyd). Ond dwi wedi cael un dathliad yn barod.

Nabod fama ta?

Lawr yn y de tro ma.

Y Gorllewin?

Gwersyll go enwog yno … ia, Llangrannog. Dydd Sadwrn dwytha oedd hyn. Diwrnod perffaith ynde? Mi fues i a 10 o ffrindiau yn aros yn Nhresaith am y penwythnos, ac mi wnes i ac Ann feicio o Dresaith i Langrannog ac yn ôl ( do, i fyny ac i lawr yr elltydd erchyll yna!). Cychwyn yn ôl ydw i fan hyn:

Ac os dach chi’n beicio – dwi’n argymell prynu siaced y lliw yna – maen nhw’n eich gweld chi o bell! A dyna’r beic brynais i mi fy hun fel arheg Nadolig. A dyma’r ddau feic ( fy hen un ydi’r llall) yn erbyn wal tafarn y Ship yn Llangrannog, lle cafwyd prynhawn hwyliog a bwyd blasus tu hwnt – a phawb yno’n Gymry Cymraeg!

A dyna’r unig luniau dwi am eu rhannu efo chi. Mi fyswn i’n cael fy mlingo taswn i’n dangos y rhai dawnsio bogel (belly dancing).

Gyda llaw, roedd na goeden camelia wedi blodeuo’n llawn yn Nhresaith. Anhygoel ar gyfer Ionawr ynde?

Mae fy nghriw coleg yn trio trefnu penwythnos yn sir Fôn rwan – anodd a deud y lleia!

Iawn, pacio ar gyfer Caerdydd amdani. Dim amser i sbio ar yr ardd yn anffodus. Gyda llaw, newydd orffen nofel ‘The Help’ ac wedi mwynhau’n arw. Ysu isio gweld y ffilm rwan.