BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Adar!
Mehefin 24, 2011, 11:13 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , ,

Wel, daeth Iorwerth o Gwmni Da draw neithiwr, ac wele lun o’r bocs adar:

Ia, du a gwyn ydi’r llun sori, ond mae gen i sain hefyd felly dwi’n gallu clywed yn ogystal â gwylio’r 4 cyw yn mynd yn wallgo bob tro mae’r rhiant yn dod a bwyd iddyn nhw. Dwi’n meddwl mai titws o ryw fath ydyn nhw – mae’r rhieni’n hedfan mor gyflym i mewn ac allan, mae’n anodd deud! Ond yn sicr, nid gwybedogiaid brith mohonyn nhw – dwi’m di gweld un o’r rheiny acw eleni eto. Byw mewn gobaith.

Ond mae gwylio hyd yn oed adar bach cyffredin mor agos yn brofiad hyfryd, ac fel y byddan nhw’n aeddfedu, mi fydd hyd yn oed yn fwy difyr!

Ond mae na aderyn prin arall wedi dod i ngardd i am y tro cynta erioed:

Nabod o? Ia, dwi’n gwybod ei fod o’n lun sal ond mae o’n aderyn hynod swil a does gen i’m camera digon da – wel, mae gen i un gwell ond dwi wedi colli’r charger!

Ond cnocell y coed ydi o wrth gwrs, ond nid yr un fawr – y gnocell fraith fwyaf, ond yr un prin, prin anodd ei weld: y gnocell fraith leiaf. Sut dwi’n gwybod? Am fod gen i lyfr adar Iolo Williams o mlaen, ac mae’r marciau yr un fath yn union â iar y brid hwnnw. Ac i brofi pa mor fach ydi o, dyma lun arall:

Cliciwch ar y llun i’w wneud yn fwy ac mi welwch fod na jibinc ar dop y bwa – sydd yr un maint â’r gnocell. Iawn? Coelio fi rwan? Da de! Dwi’n mynd i drio prynu charger newydd i’r camera mawr fel mod i’n cael gwell lluniau. Croesi bysedd hefyd y bydd y camera sydd wedi ei osod ar y bwa ei hun yn gweithio rwan. Doedd o ddim am ryw reswm ond gawn ni weld os oes gan Iorwerth y ‘magic touch’!

Mae’n wir bechod na lwyddes i i gael lluniau o’r gnocell fraith fwyaf yn bwydo ei phlant ( un ceiliog ac un iâr) ar ben y bwa ma – roedd o’n hyfryd i’w gwylio nhw: y fam yn hel llond pig o gnau mwnci ac yna’n bwydo’r slaff o gyw mawr tew, blewog ( un ar y tro – weles i rioed y ddau gyw efo’i gilydd) a’r ceiliog yn enwedig yn swnllyd tu hwnt.

Pan mae adar cyffredin yn bwydo, mi fedrai fynd yn agos iawn:

Maen nhw bron yn ddof bellach, ond dwi’n gorfod aros yn y ty i wylio’r cnocelliaid.  mae na un mawr wrthi’n bwydo rwan, tra dwi’n sgwennu hwn- a dyma i chi lun o un ohonyn nhw yn y bwydwr arall:

Efo jibinc yn ei wylio unwaith eto, ond dydi o’m yr un maint – jest chydig agosach wir yr!

Wel myn coblyn, fel o’n i’n sgwennu hwnna, mae’r ceiliog ifanc a’i riant newydd fod yn bwydo eto a dwi di cael lluniau – rhai sal, ond maen nhw’n profi fy ngeiriau! Arhoswch i mi eu llwytho nhw…

Dwi wedi cynhyrfu’n rhacs rwan! Ac yn sgrechian isio camera efo zoom lens… ac wrth gwrs, cyfraith Murphy, welith y camera sydd ar y bwa mo’r bwydo yma – gyferbyn â’r bwydwr mae o, nid y top! O wel … flwyddyn nesa …

O, ac i orffen, wele lun o’r cyw diweddara yn ein teulu ni: Caio Gwilym!

Advertisements


Y ty gwydr ac Ynyshir
Chwefror 13, 2011, 6:41 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , ,

Dyma be oedd hanes fy nhy gwydr £24.99 i ar ôl i wyntoedd cryfion y gaeaf ei daflu ryw ganllath i fyny’r ffordd fawr. Do’n i ddim adre ar y pryd, un o’r adeiladwyr oedd yn gweithio ar fy nghwlychdy ( wet room?) i welodd o’n fflapian ar y ffordd i’r Bala a’i lusgo’n ôl i’r ty. Ond roedd y ffram wedi sigo a’r polythene yn dyllau i gyd. Aeth o i’r bin. Ond roedd o wedi para blwyddyn, oedd yn wyrth ynddo’i hun.

A rwan, y ty gwydr ma sy’n llawn gwynt cyn cychwyn… mae o wedi ei chwythu  i fyny a’i osod. Ar frys, dwi’m yn deud, roedden ni eisoes wedi ffilmio dwy eitem arall mewn gwahanol leoliadau cyn dod nôl i Ffrwd y Gwyllt ac roedd hi’n dipyn o ras ei godi cyn i’r haul fachlud.

A dyma fo. Wel, llun o’r we – nid y fi ydi honna. Mi gewch chi lun o f’un i – os fydd o’n dal yma wsnos nesa.

Roedd y cyfarwyddiadau yn deud bod modd ei godi mewn deg munud. Ha! Os oes dau ohonoch chi wrthi falle, ac os oes gynnoch chi le gwastad, clir i’w roi o. Roedden ni’n gorfod llifio canghennau, tynnu drain a mieri a hanner coeden yn gynta. Diolch yn fawr i’r criw – Dafydd Baines, Gareth Owen ac Aled Rhys Jones – am balu mewn! Roedd y llawr yn dal braidd yn gam – ar allt a bod yn onest, ond doedd dim amser i wneud dim am y peth felly mae fy nhy gwydr yn sgi-wiff – fel y rhan fwya o bethau yn fy ngardd i! Ac mae un ochr yn dal angen ei zipio i fyny am nad oedden ni’n gallu ffendio’r bali zip. Mae’n siwr y daw o i’r golwg ryw ben.

Dim ond 3 potyn o hadau persli oedd gen i i’w rhoi ynddo fo, ond dwi newydd blannu hadau kale a spinach felly gawn ni weld sut hwyl gaiff rheiny. Os ydi o am wrthsefyll gwyntoedd o 56km yr awr, bydd angen gwerth 50kg o blanhigion ynddo fo. Rhyw 5 owns sy na ar hyn o bryd…

Mae gen i fwy o ffydd yn y ty gwydr yma welson ni yn CAT, Corris,

ond mae’r model yma werth rhyw £10,000 os cofia i’n iawn.

Bosib mai £5,000 oedd o, ond mae hynny’n rhy ddrud hefyd.

Fel mae pethe, mae fy mybl gwyn i i’w weld yn amlwg iawn iawn o’r ffordd fawr – mae pawb sy’n pasio wedi sylwi arno fo, felly mi fyddan nhw’n gwybod pwy bia fo os fydd o’n hedfan am y Bala fel y llall.

Mi fuon ni yn Ynyshir hefyd, y lle RSPB i’r de o Fachynlleth. Do’n i erioed wedi bod yno o’r blaen ac mi wirionais yn rhacs – mae’n hyfryd yno.

Roedden ni’n lwcus bod y dynion tywydd yn anghywir; daeth yr haul allan, felly roedd y lle ar ei orau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd y lle’n llawn adar wrth gwrs, ond lluniau iphone ydi’r rhain felly do’n i methu cymryd rhai da iawn yn agos. Ond dyma i chi’r wiwerod sy’n bwydo o dan yr anghenfil o fwydwr sy’n hongian wrth ymyl y prif adeilad:

 

A dyma Russell Jones ( ia, un arall!) sy’n gweithio yn Ynyshir.

Does gynno fo’m cweit cymaint o liw haul â’r Russell ni ar hyn o bryd ( mi losgodd hwnnw yn Affrica yn ôl y sôn…) ond mae o’n ddyn yr awyr agored go iawn ac yn nabod ei adar gwyllt i’r dim. Mi wnes i fwynhau yn arw yn ei gwmni o ac mi fyddai’n sicr o fynd yn ôl i Ynyshir, yn enwedig os gai weld Glas y Dorlan yr haf yma.

Dydyn nhw’m yn caniatau cwn felly mi fydd raid i Del aros y y car, bechod.

Os na fuoch chithau yno erioed, mae’n werth mynd, wir yr. Ond mi fysa sbienddrych yn syniad da.