BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Nain ac amrywiol flodau eraill
Gorffennaf 11, 2013, 1:26 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , , , ,

image

imageimageimage

imageimage

Fy nain ydi hon, Annie Meirion Evans, fu farw fore Sul. Ei gor- or wyres, Cadi Fflur sy’n ei breichiau, ond mae honno’n 5 neu 6 rwan, a chanddi frawd bach, Caio. Ac mae na un arall yn cyrraedd wythnos nesa.Delwedd
Ond chaiff Nain mo’i weld o neu hi rwan, bechod. Mae na ddywediad mae’n debyg, am draed mawr yn symud ar gyfer traed bach. Rhywbeth fel yna, rhowch wybod os ydach chi’n gallu rhoi’r dywediad yn gywir i mi. Rhywbeth am rywun hen yn ein gadael, a bywyd bach newydd yn cyrraedd.
Beth bynnag, roedd Nain yn hoffi iawn o flodau, yn enwedig rhai pinc. Ond roedd hi’n credu’n gryf bod rhai gwyn yn anlwcus yn y ty. Hen goel bod rhywun yn mynd i farw, am wn i.
Mi fysa hi wrth ei bodd efo’r blodau sydd wedi agor yn fy ngardd i yn sgil y tywydd braf yma. Dyma i chi gwpwl o luniau os wnaiff y bali WordPress ma fihafio …image
Ac mae’r lluniau hynny newydd fynd i dop y bali blog rwan yndo. Iechyd, mae isio amynedd.
Efallai mai’r ipad ydi o. Ddim yn gallu gweithio’n iawn pan mae hi’n boeth.
Ta waeth, wele lun o fadarch brynes i, a fanna dwi wedi penderfynu ei roi o. Peidiwch a chymryd sylw o’r beipen werdd, di mond yna oherwydd y diffyg glaw dros dro.
image

A rwan dwi’n gweld bod ambell llun wedi penderfynu ymddangos ddwywaith… aaaaa!
Dwi byth wedi llwytho lluniau gardd Debbie ac Eifion chwaith. Maen nhw mewn rhyw gamera arall yn rhywle. A fory, rydan ni’nmynd yn ol i ffilmio yno! Wps… Gewch chi’r before & after yr un pryd…Gorffennaf yn barod!

Dwi newydd fod yn torri’r lawnt gan fod y criw ffilmio’n dod draw pnawn fory. Dim clem os fyddan nhw isio ffilmio’r ardd, ond gwell gneud rhag ofn. os dwi’n cofio’n iawn, dim ond isio ngweld i’n gadael y ty a gyrru i ffwrdd am Ddyffryn Nantlle maen nhw.  Ond mi fysa’n bechod peidio dangos fy mlodau hyfryd yn bysa! Rhoswch funud, ai i’r ardd rwan i gymryd llun – yn sydyn er mwyn osgoi’r bali gwybed. Mi fues i’n gwisgo siaced efo veil i dorri’r gwair!

 

DelweddDelweddDelwedd

 

Do, aeth hi’n luniau yn hytrach na llun. A ges i mhigo ar fy wyneb, damia.

Mwy o luniau rwan, gan i mi gael rhai reit dda wrth helpu plant, rhieni a staff Ysgol Talysarn (neu ai Tal y Sarn ydi o fod?) i roi plastig dros eu polytunnel/poiltwnel/twnel poli ddoe. Ew, criw da! A rhyfedd sylwi mai’r rhieni di-Gymraeg (ar y cyfan) oedd wedi dod i helpu. Y Cymry’n rhy brysur? Neu jest a dim diddordeb mewn garddio? Ond bosib bod na adran yr Urdd neu bractis cor neu rywbeth… Ta waeth, wele luniau:DelweddDelweddDelweddDelweddDelweddDelweddDelwedd<a
Ond mae WordPress yn dal i chwarae’n wirion! Wedi newid trefn y lluniau, ac roedd na 3 o’r llun ola na o Gethin bach a Gethin mawr yn cloddio – ac achub pryfed genwair. Un ddylai fod yna bellach.
Ond ia, dyna sut mae rhoi plastig am dwnel- creu ffos go ddwfn i gladdu’r plastig ynddo yn ddiogel. A bod yn ofalus efo’r plastig a pheidio a cerdded drosto fo pan mae o ar y llawr! A rhoi stwff stici fel cwshin dros y darnau miniog allai dorri’r plastig dros amser.
Siawns na chawn nhw well lwc efo’r ardd rwan. Roedd hi’n dod yn dda nes i ddefaid ddod o hyd i dwll mewn ffens!

O ia, ges i SOS gan Selwyn Jones o Rachub yn meddwl bod na wenyn mel wedi nythu yn ei focs adar. Ym… Swnio braidd yn fach i wenyn mel… Nes i ofyn os oedd o’n siwr mai gwenyn mel oedden nhw, nid gwenyn meirch (wasps). A phan ddeudodd o bod na stwff llwydaidd i’w weld- gwenyn meirch, garantid. Felly aeth i siop ym Mangor i brynu stwff lladd “wasps” am £1.98 a dyna ddiwedd y broblem. Lot fawr o bobol yn cymysgu rhyngddyn nhw does?