BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Gwobr a gwaith
Mehefin 18, 2013, 8:31 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , , , , , , , , ,

Meddwl y byswn i’n rhannu llun o griw o bobol neis iawn efo chi:image
Cymysgedd ydyn nhw o aelodau o bwyllgor Cronfa Goffa T llew Jones, trefnydd cystadleuaeth i gael mwy o lyfrau i blant 8-12, ac un o’r beirniaid. Pobol annwyl, clen a hynod glyfar, achos fi enillodd! Sgwennu pennod gyntaf nofel ac amlinelliad o weddill y llyfr oedd y dasg, a hynny dan ffug enw. Felly dim ffafriaeth! Ond myn coblyn, erbyn dallt, roedd y ddynes dal, smart na efo’r blodyn a’i gwr yn rieni i Rhun, cariad fy ffrind Cheryl – yr un fu’n gofalu am y gwaith sain pan wnes i’r ddwy raglen yn Nigeria ‘Gwanas i Gbara.’ Dwi’n son amdani yn fy hunangofiant.
Ydi, mae’r byd ma’n fach.
Beth bynnag, mi rydw i’n hynod hynod hapus mod i wedi fy newis. Braf ydi ennill rhywbeth – dwi’m wedi ennill unrhyw beth ers blynyddoedd…( ciw feiolins).
Nes i ddathlu? Wel do, es i heibio ffrind sy’n byw yn Chwilog – lle ges i’r wobr, paned efo hi a rhoi planhigion o’r pwll iddi am eu bod yn mygu fy mhwll i ac mae ganddi hi anferth o lyn sydd angen planhigion bach del. Dim lluniau sori – tro nesa. Mi gafodd dy gwydr yn anrheg Dolig gan ei gwr, a nefi, am un da! Os fydd BYYA yn mynd yn ol i’r hen drefn mi fysa’n dda ei ddangos i chi. A’r patsh llysiau. Newydd ddechrau garddio mae hi, ond ew, bysedd gwyrddion! A ges i blanhigion ganddi – blodau’r haul coch. Ia, coch. Gewch chi lun o’r rheiny pan dyfan nhw. A rhyw flodau bach melyn ar gyfer rockery. Wedi bod yn eu plannu bore ma.
O, ac i ddathlu mwy es i heibio siop fawr yn Port a phrynu king prawns bendigedig i mi fy hun. Iym.
Ond heddiw, nol at the day job, sgwennu a sgwennu – a gofalu am y gwenyn. Dyma un o’r tasgau: gwneud mwy o fframiau i ddal y mel.image Ond fel y gwelwch chi o siap yr hoelen na, dwi’m yn rhy dda am y job.image
Dwi’n defnyddio’r teclyn glas na sy’n gwthio hoelion i mewn i’r pren dach chi’n gweld. Haws na morthwl i fod…image Mae’n rhaid eu gosod jest lle mae’r weiars na’n cyfarfod mewn V o dan y pren tenau na – i gadw’r ffram rhag chwalu. Haws deud na gneud.
Ac weithiau, os nad ydach chi’n canolbwyntio, dach chi’n rhoi hoelen yn y teclyn heb gofio bod un ynddo’n barod ac wedyn mae hyn yn digwydd.image
O wel, dwi’n gwella.
Bu Carys acw yn fy helpu i wahanu a chael trefn ar y cychodimage
A dyma hi yn Nolgamedd, lle mae fy rhieni’n byw. Mae brenhines y cwch flin yn fanna rwan a’r hanner cwch sydd ar ol yn prysur fagu brenhines newydd. Ac wyddoch chi be, o’u gwahanu felna, mae’r 2 gwch yn llawer cleniach! Hyd yma o leia …Yr ardd heddiw
Mehefin 7, 2013, 7:26 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , ,

Wedi gweithio’n galed i gael y lle’n smart ar gyferr ymweliad Merched y Wawr Maesywaen…image
A dyma nhw, wedi eu plesio a Del wrth ei bodd yn cael sylw!imageisio gras
Mehefin 4, 2013, 1:35 pm
Filed under: Heb Gategori

Mi wnes i gyhoeddi hwnna cyn cinio, wedyn mi ddiflannodd. Wedi trio eto. A rwan dwi’n mynd i roi mhen yn y rhewgell.Gardd Bryngwern ar agor Gorff 7fed
Mehefin 4, 2013, 10:53 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , , , , ,

Ydach chi’n cofio ni’n mynd i ardd Bryngwern, jest y tu ôl i mi ( led cae neu ddau) dair blynedd yn ôl? Fel hyn oedd o’n edrych bryd hynny:
DSC_0074DSC_0066DSC_0103Mae’n ran o gynllun yr NGS, ond pan oedd o ar agor yn swyddogol yn gynharach eleni, mi fu’n tresio bwrw, bechod. Ond na phoener! Fel rhan o syniadau Rhydymain i godi pres at Eisteddfod Meirion 2014, mi fydd ar agor eto rhwng 2 a 5 y pnawn ar bnawn Sul, Gorffennaf y 7fed. Mynediad yn £3 i oedolion ond mae plant yn cael dod mewn am ddim – dim ond y bydd ‘na gemau fydd yn 50c y tro … a rasys rhedeg ac ati yn y cae cyfagos.

Te a sgons arbennig Hilary, y perchennog ar gael hefyd ( dyma hi fan hyn, efo ci bach sydd ddim efo ni bellach yn anffodus, mae ei fedd yn yr ardd, ond mae hi wedi cael ci bach arall, Ozzy sydd bron yr un sbit).
DSC_0070Ac mi fydd stondin gacennau hefyd, cacennau wedi eu gwneud gan gogyddesau dawnus y fro. A fi. ha.

Os dach chi am ddod, mi fydd ‘na arwyddion ar y ffordd rhwng Bala a Dolgellau ( A494). Mae’n agos at Rhydymain, ond os dach chi’n pasio Bontnewydd o gyfeiriad y Bala ( a Rhydymain o gyfeiriad Dolgellau), dach chi wedi mynd yn rhy bell.

Ac mae’r ardd yn edrych yn anhygoel eleni, ac erbyn Gorffennaf mi fydd y clematis ac ati i gyd allan. Dewch yn llu!Mentro eto ym Mai
Mehefin 2, 2013, 4:56 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , , , ,

Mentro i flogio dwi’n ei feddwl. Mae angen amynedd Job i wneud hynny efo WordPress y dyddie yma. Dwi’n meddwl mai isio pres gen i i gael fersiwn gwell maen nhw. Ond gawn nhw fynd i ganu! Onibai fod Byw yn yr Ardd yn fodlon talu, wrth gwrs … mae’r ceinioge’n brin yn Ffrwd y Gwyllt a dyna fo.
Yn y cyfamser, rhegi a gwylltio wrth lwytho lluniau a thrio rhwystro’r hyn dwi’n ei sgwennu rhag diflannu fydd hi.
Yn gynta, dyma i chi rai lluniau dwi wedi eu cymryd efo’r ipad drwy’r app instagram. Hoffi rhain, rhai i mi ddeud.photo

Ond mae llwytho’r rheina’n cymryd drwy’r nos. Asiffeta, mae isio gras.Iawn, driwn ni lun gymerwyd bore ma ta, o Meg fy nith a Del fy nghi yn y cae nid nepell o’r ty pan aethon ni am 8 milltir ar y beic bore ma.image Dwy ddel, ylwch …

Mi fu Jac a Tesni, plant Sioned fy nghnither yma chydig ddyddiau’n ôl, ac mae’r ffrwd fel magned i blant yr oed yna:imageimageimage
Ond mae chwarae’n siwr o droi’n chwerw yn y diwedd, pan ti’n chwarae efo dwr, ac mi gafodd Tesni druan socsan…image
Gwell oedd eu gyrru i rannau eraill o’r ardd i sychu:
imageimage
Ydi, mae fy ngardd i’n nefoedd i blant! Ac i minna, rhaid i mi ddeud.
O, a mae na griw arall o Ferched y Wawr yn dod draw wythnos nesa. Felly dwi wedi bod yn chwynnu, bobol bach. Mae’n edrych yn dda yma!photodel
Ac er mod i wedi pasa llwytho mwy o stwff am y cynllun yn Nyffryn Nantlle heddiw, mae gen i ofn colli hwn i gyd, felly dyna ni am y tro. Ffiw!