BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Un bach arall
Ebrill 24, 2013, 5:25 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: ,

Nes i anghofio cynnwys hwn – y goeden geirios. Mae’r gwenyn wrth eu bodd.DSC_0092Diwedd Ebrill

Argol, mae isio gras efo hwn! Mi wnes i gadw drafft o hanner y blog yma amser cinio. Mynd yn ôl ato heno i’w orffen – a dim ond un llun oedd wedi ei gadw fel drafft – a dim geiriau! Felly bydd raid gneud y cyfan eto. Dim rhyfedd bod gen i wallt gwyn.
Iawn … co ni off ‘to … llun trist i gychwyn. Nes i sôn mod i wedi mynd a’r cwch wan oedd yn cael ei bwlio i Ddolgamedd yndo? Wel, yn anffodus, aeth na lygoden neu wenci neu rywbeth i mewn i’r cwch a chwalu’r fframiau i gyd a bwyta pob gronyn o fêl.DSC_0066
Mae’n rhaid bod y tyllau anferthol wedi golygu na allai’r gwenyn gadw’n gynnes – heb sôn am fwydo ( er fod gen i ddiod siwgr yn y top iddyn nhw na lwyddodd y snichyn diarth fynd ato) a phan agorais i’r cwch, roedd y cyfan wedi marw. Nid fod ‘na lawer ohonyn nhw ar ôl, bechod. Ond mae eto haul ar fryn – mae hyn yn golygu rwan bod gen i gwch wag yn barod ar gyfer niwc newydd os gai frenhines newydd go gry. Gawn ni weld.
Mae’r ddwy gwch arall i’w gweld yn gneud reit dda, er fod rhyw wenyn diarth yn ymosod ar yr un ‘flin’ dridiau’n ôl. Y rhai o Loegr sydd mewn 4 neu 5 cwch i lawr y ffordd ers llynedd tybed? Dwn i’m. Ond dwi reit falch bod rhain yn wenyn blin neith ddim cymryd unrhyw lol rwan!

Bechod na fyddai Chwiorydd Rehoboth wedi dod wythnos neu hyd yn oed bythefnos yn ddiweddarach na wnaethon nhw. Ar ôl y glaw, mae hi wedi altro’n arw yma – mae na liw yn yr ardd eto!DSC_0074DSC_0095DSC_0099DSC_0102DSC_0070

Mae’r dagrau Solomon wedi neidio allan o nunlle fel rhyw nadroedd:DSC_0068-1DSC_0091

Ond yn anffodus, mae’r chwyn yn tyfu hefyd a dwi wedi bod yn chwynnu, bobol bach. Ond ges i siom o weld fod hwn yn ei ôl:DSC_0088-1
Ground elder neu llysiau’r Gymalwst, sy’n un styfnig ar y naw. Roedd o’n bla yma rhyw ddeng mlynedd yn ôl, ond diolch i Roundup (gofalus) ro’n i’n meddwl mod i wedi cael gwared o’r crinc am byth. Ddim cweit … mae angen craffu am y peth dragwyddol. Maen nhw’n deud mai’r Rhufeiniaid ddaeth a fo yma oherwydd ei fod yn dda at gricmala ( egluro’r enw Cymraeg, debyg) ond nes cai brawf o hynny, mae o’n ‘gonar.’DSC_0097
Chydig o bling yr ardd rwan. Be iw neud efo clust-dlws sydd wedi malu? Wel ei osod ymysg y blodau ynde. Be dach chi’n feddwl? A sbiwch fe fedrwch chi neud efo sparkplug a chwpwl o hen gyllyll:DSC_0098DSC_0073
Ond er fod un goeden camelia yn llawn blodau rwan, dydi hon ddim. Un blodyn bach sy na – wedi’i guddio reit yn y gwaelod:DSC_0072
Unrhyw un yn gwybod pam? Y tywydd oer tybed?
Iawn, mwy o luniau amrywiol a dyna ni, cyhoeddi hwn cyn i’r cwbl ddiflannu eto.DSC_0093DSC_0085DSC_0083-1
Ac un wenynen fach hapus i orffen:DSC_0079A bu llwyddiant!
Ebrill 9, 2013, 3:25 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau:

A bu llwyddiant!

Daeth y merched ( ac un dyn yn eu mysg) a chafwyd pnawn bach hyfryd yn eu harwain o gwmpas yr ardd. Roedden nhw wrth eu boddau!
A rwan dwi isio llwytho llun arall ond does na’m opsiwn i mi wneud hynny – dim ond newid hwn am un arall. Grrr …Dyma ni, ar ôl mynd rownd y byd:

DSC_0068
Del wedi cael ffrind newydd. Roedd hi wedi gwirioni efo’r holl sylw.

DSC_0069
A’r criw i gyd. Doedd y diffyg blodau ddim wedi eu siomi – does gen i ddigon o bethau eraill i’w gweld yma? A llwythi o adar wrth gwrs. Diaw … ella wnai hyn yn amlach rwan. Ond do’n i ddim yn gwneud te i neb – mynd i dre i Gaffi TH oedden nhw wedyn – cacenni hyfryd yn fanno. Dwi’n gneud cacenni hyfryd hefyd wrth gwrs – ond dwi’n rhy brysur ar hyn o bryd! Ond dyma lun i chi o gacen wirioneddol flasus wnes i wythnos dwytha. Iym. Drapia, methu llwytho’r llun hwnnw. AAAA! Ers pryd mae technoleg yn gneud bywyd yn haws?!Nerfus
Ebrill 9, 2013, 1:08 pm
Filed under: Heb Gategori

A dyma ni. Dwi’n disgwyl ymweliad â’r ardd unrhyw funud. Am ryw reswm na allaf ei ddeall, roedd Cymdeithas Chwiorydd Capel Rehoboth ( Talybont ger Aber dwi’n meddwl) isio cynnwys fy ngardd i yn eu trip i Feirionnydd. Roedd o’n swnio’n beth eitha call fisoedd yn ôl – byddai’r ardd yn syrcas o liw fis Ebrill. Ond diolch i’r rhew a’r eira, tydi o ddim rwan nacdi.

Mae hi’n foel a sych a brown iawn yma. Dwi wedi bod yn chwynnu a thacluso ac mae’n edrych yn well nag oedd o. Ond gardd ar gyfer llond bws mini a char?! Dwi’n amau … o hec … mae rhywun wedi cyrraedd – hwyl tan toc.