BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Llanast, twll a Dinas Emrys
Ionawr 12, 2013, 3:36 pm
Filed under: Dim Categori | Tagiau: , , , , , , , , , , , ,

IMG_2357 IMG_2361 Dyma i chi liwiau difyr ynde? Ro’n i wedi mynd â chamera efo fi, ond roedd y crinc yn gwrthod gweithio felly bu’n rhaid troi at yr iphone ac ew, mi ges fy synnu. I fyny ar ben Dinas Emrys rydan ni fan hyn, nid nepell o Feddgelert. Mae ‘na hen, hen gaer yno, ac olion castell Llywelyn Fawr, a fan hyn mae’r chwedl am y ddraig goch a’r ddraig wen yn brwydro. Ro’n i wedi mynd yno efo colofnwyr eraill yr Herald ac mi fydd colofnau am y lle gynnon ni i gyd ddydd Mercher nesa ( ynghanol y Daily Post rhag ofn nad oeddech chi’n gwybod).

Ta waeth, gawson ni dywydd perffaith yndo? A thywydd perffaith fu hi pan fues i’n ffilmio efo Russell wythnos dwytha hefyd.IMG_2343 IMG_2344 IMG_2345 Ar y Lôn Wen ydan ni, rhwng Rhosgadfan a Waunfawr, lle fuon ni’n arbrofi efo fformat newydd. Sef fi a fy fan a Del yn gyrru o gwmpas – a Russell efo ni. Credwch neu beidio, nes i adael i Russ yrru’r fan rhyw chydig. Hm. Nid yn syniad da. Ac roedden nhw isio i Del eistedd ar y sedd, ond dwi wedi ei dysgu i BEIDIO mynd ar y seddi! Felly pan driodd Russ ei chodi, doedd hi ddim yn hapus. Dwi’m yn meddwl y byddan nhw’n dangos be ddigwyddodd, er ei fod o ar gamera (!) ond rhowch o fel’ma … dyna’r tro cynta i mi weld fy ngast fach annwyl i’n brathu rhywun. Wel, doedd o’m yn frathiad yn gymaint â rhybudd …!

Felly do, dwi wedi bod yn crwydro yn ddiweddar, oedd yn braf, achos mae’r ty acw â golwg y diawl arno.DSC_0071 Dwi wedi rhoi fyny brwsho a golchi’r llawr – am mai dyma’r llwch sy’n mynd i fod y tu allan i’r ty am sbel eto. maen nhw wedi bod yn tyllu drwy’r graig i wneud ‘bore hole’ i mi, a dyma’r peiriant:

DSC_0066DSC_0072Drilio drwy’r graig maen nhw yn yr un cynta, a sbiwch llwch llwyd, mân sy’n dod allan. Coblyn o graig galed yn ôl y boi. Gosod peipiau i mewn maen nhw’n yr ail.

A dyma i chi ymddygiad sydd wastad yn gneud i mi chwerthin: rhowch chi beiriant yn rhywle, ac mae na griw o ddynion yn siwr o ffurfio hanner cylch o’i gwmpas, yn gneud dim byd ond sbio.DSC_0068 DSC_0069Fy nhad a mrawd wedi dod i fusnesa. Wel, ar ôl cryn ddrilio, roedd y ty a’r coed i gyd yn llwch drostyn nhw, fel rhywbeth allan o’r lleuad. Sbiwch!DSC_0070 Ond do, diolch byth, fe ddaethon nhw o hyd i ddwr ar ôl 135 troedfedd, wedyn roedd y llwch a’r dwr yn cymysgu i wneud past sydd fel glud yn union ac sy’n mynnu glynu at eich sgidiau. Afiach. Ond mi neith ddiflannu ar ôl mwy o law, siawns.

Yn y cyfamser, doedd na’m digon o ddwr yn dod drwy’r graig felly maen nhw wedi drilio’n bellach i lawr i 380 tr fel bod gen i reservoir o ddwr yn y peipiau glas yna – 19 ohonyn nhw i lawr fanna mae’n debyg! Anodd dychmygu tydi? Ond mae angen gosod pwmp a chreu ffos i’r peipiau gysylltu efo’r ty rwan, felly mi fydd na gryn dipyn o faw a gwaith gneud paneidiau am sbel eto!

Pam ro’n i isio bore hole? Am mod i isio dwr glân, dyna pam! Roedd y dwr oedd yn dod o’r ffos yn fudur ac yn boen. Pam na fyswn i wedi gneud hyn o’r dechrau?!


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: