BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Tachwedd
Tachwedd 1, 2012, 11:22 pm
Filed under: Dim Categori | Tagiau: , , , , , , , ,

Dwi newydd gofio mod i wedi anghofio nôl fy mheiriant torri gwair o’r garej lawr y ffordd! Bywyd wedi bod mor wirion bost, dwi’n anghofio pethau felna – a ffonio’r plymar ac ati ac ati. Ro’n i wedi meddwl torri’r lawnt am y tro ola eleni yn ystod y plwc braf, sych na – ond mi chwythodd rhywbeth … grrr. A finne newydd dalu dros £100 i’w drwsio!

Ta waeth, cyfnod pysur oherwydd hyn yn un peth:Gwahoddiad (Hanas Gwanas)

Ddim yn siwr os ydi hwnna wedi gweithio. PDF ydi o beth bynnag, gwahoddiad i lansiad fy hunangofiant – Hanas Gwanas. Sydd ddim yn sôn llawer am arddio, ond mae o yno. Braidd yn nerfus. Nofel newydd wastad yn fy ngwneud yn nerfus ond mae hwn ganmil gwaith gwaeth. Yyyyyy.

Ac mae fy annwyl frawd, Geraint – dyma fo ( un o luniau’r hunangofiant) yn yr ysbyty, am fod ei fraich wedi mynd yn ddrwg a chwyddo’n uffernol oherwydd orf. Fydd o ddim adre tan ddydd Sadwrn o leia, y creadur. A be ydi orf? Wel dyma luniau ges i oddi ar y we:

Edrych yn boenus tydi? Mae o. Feirws sy’n cael ei gario gan ddefaid a geifr ydi o, ac mae ffermwyr yn gallu ei gael os ydyn nhw’n trin defaid a hwythau efo briw neu glwyf agored – ar eu dwylo gan amlaf. Mae’r drwg yn mynd i mewn i’r cnawd, ac weithiau’n gallu mynd yn ddrwg iawn – fel y lluniau yma. Does gen i ddim llun o’r orf ar law Geraint achos pan welais i o, roedd ei law wedi ei orchuddio gan blastars a bandejus. Roedd o wedi bod ar dabledi gwrthfeiotig ers tridiau ond roedd ei fraich yn dal wedi chwyddo, a thop ei fraich wedi mynd yn goch a chaled. Mi gafodd ei yrru i sbyty Wrecsam yn nes mlaen y noson honno ( nos Lun) ac yno mae o byth. Maen nhw wedi rhoi llawdriniaeth iddo fo i dynnu’r drwg, a rhoi gwahanol fathau o wrthfeiotig ( doedd o’m yn gweithio am hir) ac mae’n gwella rwan, diolch byth. Ac o leia mae o wedi cael cyfle i ddarllen y llyfr! Dim cwynion ganddo fo hyd yma – ddim am y llyfr o leia.

Felly mae angen bod yn ofalus yng nghefn gwlad ac efo anifeiliaid! Dyn a wyr pryd fydd o’n gallu gweithio eto – ac mae o’n dipyn o weithiwr. Dyma fo’n tacluso fy ngwrych i a gwneud y fynedfa’n lletach ddiwedd yr haf. Roedd o’n mynd i ddod a ‘digar’ draw i orffen tacluso’r fynedfa ond dal i ddisgwyl fydda i am sbel rwan … brysia wella Ger! Nid oherwydd y fynedfa wrth reswm, ond mae dy blant a dy wraig di’n gweld dy isio di! Ac mae diesel i Wrecsam yn ddrud… ac mae Dad yn mynd braidd yn hen i wneud bob dim ei hun … 🙂

Dwi’n siwr bod ‘na gantamil o jôcs am ‘orf’ ond ddeuda i run – ddim nes iddo fo ddod adre.


4 o Sylwadau so far
Gadael sylw

O Geraint druan. Ond balch o weld fod o’n well erbyn hyn a chael ei weld yn noson lansio Hanas Gwanas yn Cross Foxes hefo’i beint o sudd oren!
Noson orau dwi wedi gael ers yn hir iawn – dim un munud boring. Diolch yn fawr am gael bod yno. Wedi dechra darllan y llyfr ben bora ‘ma ….. rhaid i mi drio gneud iddo fo bara er mwyn cadw’r syspens i fynd (-:

Sylw gan Anwen

Diolch Anwen! Ydi, grêt ei fod o’n gwella, a doedd ei fab o’n wych neithiwr!

Sylw gan bethangwanas

Oedd wir, ngwas i! Briliant dduda i … rwyt ti wedi rhwbio’i ffwrdd arno fo Bethan!
Roedd golwg reit nacyrd ar y ddau fach erbyn diwadd y noson, bron a marw isho mynd adra i’w gwlau. Tasa nhw rwbath tebyg i ti yn eu hoed nhw fysa nhw wedi hegli adra ar hyd yr A470 i Gwanas a mynd i fewn drwy’r ffenast yn bysan?!

Sylw gan Anwen

Beryg dy fod ti’n llygad dy le!

Sylw gan bethangwanas
Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: