BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Little Dogs/Cwn bychain
Mai 29, 2012, 11:20 pm
Filed under: Dim Categori | Tagiau: ,

Nes i anghofio sôn … ges i docyn i weld drama yn Abertawe ar ôl ffilmio ar y Vetch – cynhyrchiad o’r enw ‘Little Dogs’ gan National Theatre Wales ar y cyd efo Frantic Assembly. Doedd gen i’m syniad be i’w ddisgwyl, do’n i’n gwybod dim ymlaen llaw heblaw fod Sian Phillips ynddo fo. A bobl ifanc. Ro’n i wedi cymryd mai criw o bobl ifanc gyffredin Abertawe oedden nhw, ac mai math o brosiect cymunedol oedd hwn, ond erbyn dallt, roedd gan bob un o’r cast unai brofiad actio blaenorol ( teledu a’r llwyfan proffesiynol) neu wedi bod mewn coleg drama.

A fy marn? Nes i fwynhau’r egni a’r dawnsio a’r cyfarwyddo yn arw. Roedd y set yn arbennig o glyfar – yn enwedig y darn ciwbicls tai bach. Roedd ‘na ôl pres ar y set ( o gymharu â be dwi wedi arfer sgwennu ar ei gyfer gyda theatr mewn addysg!) ac ro’n i’n llawn cenfigen. Ond un o’r perfformiadau ‘na lle dach chi’n gorfod aros ar eich traed a dilyn yr actio o un lle i’r llall ydi o, ac i rywun efo pen-glin giami fel fi, roedd hynna’n boen – yn llythrennol. Roedd ambell aelod h^yn o’r gynulleidfa yn amlwg yn cael trafferth ar ôl hanner awr hefyd. A dwi’m yn rhy hapus yn gorfod trio stwffio fy hun i fan da bob pum munud er mwyn gallu gweld yn iawn.

Ond, roedd ‘na actio da iawn; roedd Ms Phillips yn sefyll allan wrth reswm, er nad oedd hi’n deud fawr o ddim tan y diwedd. A ges i nghyffwrdd gan y gân ganodd hi. Methu cofio be roedd hi rwan – cân werin Gymraeg nad ydw i wedi ei chlywed ers blynyddoedd. Hyfryd.

Darren Evans o Abertawe oedd yr actor sylwais i arno fwya – perfformiad sensitif, da. Roedd rhai o’r lleill yn well na’i gilydd.

Ond pan ges i’r rhaglen ar y diwedd, chwilio am enw’r awdur ro’n i am hir – yn ofer. Doedd na’m sgript. Addasiad o stori fer gan Dylan Thomas ydi o – wel, naci, wedi ei ysbrydoli gan y stori mae o. Ond doedd na’m cyfeirio at sgript nac awdur a dyna oedd y gwendid mae arna i ofn. Ddois i oddi yno’n dal i bendroni be’n union roedden nhw’n drio’i ddeud. Roedd o’n bortread dewr, bywiog, gonest o fywyd pobl ifanc ar nos Sadwrn yn Wind St ( ac unrhyw dre Gymreig arall) ond trist uffernol oedd y canlyniad. Efallai mai gwneud i ni gydymdeimlo oedd y bwriad, ond mi fyswn i wedi licio gweld ochr arall iddyn nhw. Mae pobl ifanc yn gneud mwy na meddwi, cael rhyw a chega ar blismyn wedi’r cwbl.

Mae’n siwr bod araith Sian Phillips ar y diwedd wedi cyffwrdd â hynny, ond ro’n i’n rhy brysur yn sbio arni a’r effaith Maypole o’i ffrog ryfeddol oedd yn llifo’n rubannau  i lawr o’r balconi, i wrando’n iawn. Ac roedd fy mhen glin a nghefn i’n sgrechian erbyn hynny.

Ond dwi’n falch mod i wedi ei weld o. Roedd o 100% gwell na’r pryd Indiaidd ges i yn yr un adeilad cyn y sioe!

 


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: