BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Cafn Llysiau
Mawrth 14, 2012, 11:23 pm
Filed under: Dim Categori | Tagiau: , , , , , , , , ,

Wel, rydan ni wedi dechre ffilmio eto o’r diwedd. Tywydd bendigedig heddiw, a digon o hwyl yn trio rhoi trefn ar un o fethiannau llynedd, y ty gwydr ‘chwythu i fyny’. Roedd o wedi bod yn grempog ers i mi fynd i Seland Newydd fis Hydref (coblyn o storm o wynt yn fy absenoldeb). Dacw fo yn lwmp o blastig hyll ar y chwith:

Ges i help Buck ( Geraint Jones) saer coed lleol i’w hel i’r ochr, a gesiwch be – roedd y llygod wedi dechrau gwneud nyth ynddo fo ac wedi bod yn cnoi’r darnau sbwng yn ei ‘lawr’ o. Be i’w wneud efo’r bali peth ydi’r broblem rwan.

Ydi o’r math o blastig fyddai’r lle ail-gylchu newydd yn Nolgellau yn ei dderbyn? Ond mi fyddai mynd a fo yno yn broblem – mae o’n afiach o fudur a gwlyb ac ych-a-fi. Ond mae o’n sicr yn rhy fawr i fy min gwyrdd i. Hm. Unrhyw syniadau?

Roedden ni’n ei symud o’r diwedd am mod i am ddefnyddio’r rhan yna o’r ardd ar gyfer teclyn newydd – cafn i dyfu llysiau. A dyma fo: Mi gostiodd £99 ( allwch chi gael un mwy am £129) a diaw, doedd o’m yn rhy drafferthus i’w roi at ei gilydd. Wel, gawson ni ambell broblem, ond gewch chi weld rheiny pan gaiff yr eitem ei darlledu. Mi fuon ni’n chwerthin gryn dipyn – a chwysu.

Diben cafn fel hwn ydi i gadw’r bali llygod draw – a’r malwod! Pethau sy’n bwyta pob dim dwi’n ei blannu, drapia nhw. Ac mae’n debyg nad ydi’r carrot fly yn hedfan mor uchel â hyn … dwi’m yn siwr am hynna ond gawn ni weld pan fydd fy moron wedi tyfu. Ac os fydd o’n dal i sefyll ymhen blynyddoedd pan fydda i wedi cicio’r bwced, diawch, mae o’r maint perffaith i fy rhoi i ynddo fo. Dwi’n licio’r syniad o droi’n gompost.

Mi wnes i gymryd llun o fy mhenbyliaid hefyd – maen nhw wedi dod allan o’r grifft yn barod ac wedi dechrau ysgwyd eu cynffonau – rhywbeth sy’n gwneud i mi wirioni bob blwyddyn.

Pam? Am fod natur mor rhyfeddol am wn i. A’r ffaith bod na filoedd ar filoedd yn y pwll acw, ond y bydd na lawer iawn llai cyn bo hir, gan fod cymaint o bethau yn eu bwyta nhw, bechod. Ond mi fydda i’n edrych ar eu holau nhw hynny fedra i – dwi wrth fy modd efo penbyliaid a llyffantod. Am mod i’n edrych fel llyffant, meddai athro wrtha i ryw dro, pan ddywedon nhw pam roedden nhw wedi fy newis i i chwarae rhan y broga yn ‘Broga Plas Brog’ ( Toad of Toad Hall) yn Ysgol y Gader flynyddoedd yn ôl … Tase fy sganar ddim wedi cicio’r bwced, mi fyswn i’n dangos y llun ohona i wedi fy ngwisgo fel broga i chi. Ond gan ei fod o, fedrai ddim. Bechod.


3 o Sylwadau so far
Gadael sylw

Onid Gareth Wyn Jones ydyw’r saer coed hylaw?

Nodyn arbed arian: Gawson ni lwythi o hen ddecin allan o sgip wythnos dwetha ar gyfer adeiladu ‘raised beds’ yn ein rhandir newydd, yn lle gorfod talu £2.50 yr un am hen blancs sgaffaldio. Brynais i lif cylchiol (? circular!) dydd Sadwrn ac ar ol llifio 8 styllen 8 troedfedd ac 8 styllen 4 troedfedd mi beidiodd y llif a gweithio, felly mewn tymer wael iawn, es i a hi yn ol i’r siop, a chael ei newid heb unrhyw ffws. Yn awr, mae un ‘raised bed’ yn barod a thair arall bron a’u gorffen, a digon o bren ar ol ar gyfer sawl un arall, yn ogystal a bin ar gyfer tail a chompost.

Sylw gan Dafydd Saer

Naci, Gareth ydi ei frawd o sy’n arlunydd ac yn byw yn Gwanas Fawr. Geraint ydi hwn!

Ddim llawer o sgips rownd ffor’ma, ond llongyfarchiadau!

Sylw gan bethangwanas

‘Myth’ ydi’r gred fod y pry moron dim ond yn hedfan ar hyd y llawr. Dwi’n nabod nifer o arddwyr sy’n tyfu moron hir mewn hen drymiau olew sydd tua 4 troedfedd o uchder ac maent yn parhau i gael y broblem hefo’r hen gebyst!
Y peth pwysicaf i’w gofio wrth dyfu moron ydi peidio a’u cyffwrdd oherwydd arogl y dail yn torri sy’n atynu’r pry atynt felly mae’n rhaid eu dyfrio nhw hefo cymysgedd gwan ofnadwy o dwr a jeyes fluid cyn eu teneuo er mwyn twyllo’r pry!

Sylw gan Owain Roberts
Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: