BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Dathlu a ballu
Ionawr 13, 2012, 9:34 pm
Filed under: Dim Categori | Tagiau: , , , , , ,

Nabod fama? Mae o yng Ngogledd Cymru …

Meirionnydd …?

Naci, nid Llyn Cynwch, ond Llynnoedd Cregennan. Rhywle sy’n hyfryd bob amser ond yn enwedig pan mae’r golau’n berffaith, fel hyn. Mi gymrais i hwn rhyw ddwy flynedd yn ôl, ond dwi newydd wneud calendr ( fymryn yn hwyr) ar fy nghyfer i a Mam, ac mae hwn yn un o’r lluniau.

 

Mam a fi oherwydd ein bod ein dwy yn cael penblwyddi go fawr o fewn y dyddiau nesa. Fi’n 50 ( ia, dwi’n gwybod, dwi isio crio) a Mam yn 70 ( mae’n rhaid ei bod hi mewn mwy fyth o sioc). A dan ni’n cychwyn am Gaerdydd bore fory i weld sioe Oliver. Dyna ydi ei hanrheg hi gen i a fy chwaer ( sy’n dod hefyd). Ond dwi wedi cael un dathliad yn barod.

Nabod fama ta?

Lawr yn y de tro ma.

Y Gorllewin?

Gwersyll go enwog yno … ia, Llangrannog. Dydd Sadwrn dwytha oedd hyn. Diwrnod perffaith ynde? Mi fues i a 10 o ffrindiau yn aros yn Nhresaith am y penwythnos, ac mi wnes i ac Ann feicio o Dresaith i Langrannog ac yn ôl ( do, i fyny ac i lawr yr elltydd erchyll yna!). Cychwyn yn ôl ydw i fan hyn:

Ac os dach chi’n beicio – dwi’n argymell prynu siaced y lliw yna – maen nhw’n eich gweld chi o bell! A dyna’r beic brynais i mi fy hun fel arheg Nadolig. A dyma’r ddau feic ( fy hen un ydi’r llall) yn erbyn wal tafarn y Ship yn Llangrannog, lle cafwyd prynhawn hwyliog a bwyd blasus tu hwnt – a phawb yno’n Gymry Cymraeg!

A dyna’r unig luniau dwi am eu rhannu efo chi. Mi fyswn i’n cael fy mlingo taswn i’n dangos y rhai dawnsio bogel (belly dancing).

Gyda llaw, roedd na goeden camelia wedi blodeuo’n llawn yn Nhresaith. Anhygoel ar gyfer Ionawr ynde?

Mae fy nghriw coleg yn trio trefnu penwythnos yn sir Fôn rwan – anodd a deud y lleia!

Iawn, pacio ar gyfer Caerdydd amdani. Dim amser i sbio ar yr ardd yn anffodus. Gyda llaw, newydd orffen nofel ‘The Help’ ac wedi mwynhau’n arw. Ysu isio gweld y ffilm rwan.

 


5 o Sylwadau so far
Gadael sylw

Mwynha dy ddathliadau pen-blwydd! Dw inne eisio gweld y ffilm hefyd ar ôl darllen y llyfr, wedi ei cholli yn y sinema. Mae’n dod i’r Galeri cyn bo hir.

Sylw gan sgentilyfrimi

Gobeithio y bydd yn dod i rywle agosach ata i, ond does wybod … dyna be dwi’n gael am fyw mewn lle prydferth heb rowndabowts – dim pictiwrs chwaith. Mae’n debyg bod ffilm ‘The Artist’ yn wych hefyd, yn ôl fy nith.
Mwynhau fy nathliadau hyd yma – a dwi’n dal yn 49!

Sylw gan bethangwanas

Penblwydd hapus Bethan. Meddwl cysylltu oherwydd dwi newydd gyrraedd ‘nol o gyfarfod blynyddol cymdeithas randiroedd Stiniog. Y tro cynta erioed i’r dre gael alotments. Canfas lan, newydd sbon danlli, a phawb yn awyddus i ddechrau ar y gwaith pan gawn ddiwrnod sych (!)
Tybed na fyddai’n gwneud eitem reolaidd ddifyr ar Byw yn yr Ardd i weld pawb yn cael eu traed danynt a dechrau datblygu eu gerddi? Os ydyw o ddiddordeb, y ffordd orau o gysylltu ydi trwy Iona yn swyddfa Cymunedau’n Gyntaf Bowydd a Rhiw.
Hwyl am y tro.

Sylw gan Wilias

Diolch am y neges Wilias; wedi ei basio mlaen at y cynhyrchwyr – nhw sy’n penderfynu ar yr eitemau nid y fi! Ond mae’n swnio’n ddifyr iawn iawn, a gobeithio y cewch chi well hwyl ar y llysiau na fi, ynde. Dwi wedi penderfynu sticio at datws, garlleg a kale … mae’r rheiny’n tyfu’n eitha da yma. Stwffio moron a bresych … gormod o frwydr efo malwod a llygod.

Sylw gan bethangwanas

moron yn cael wfft gen’ i hefyd, ac mi gaiff panas fynd i chw’thu. Cael gwell hwyl ar bys a ffa, ond bod angen hau hadyn i’r llygod a hadyn i’r malwod ar gyfer pob un i mi. Bwriadu plannu dipyn o goed ffrwthau meddal ar y rhandir -gwsberins, cyrins a mafon- dwi ddim isio mynd yno i dendio bob dydd! Pob hwyl.

Sylw gan Wilias
Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: