BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


2012
Ionawr 3, 2012, 12:39 am
Filed under: Dim Categori | Tagiau: , , , , , , , ,

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!

Mi fues i’n tynnu a chadw’r addurniadau Nadolig i gyd heddiw – dim mynedd aros tan y 5ed. Maen nhw’n edrych yn rhyfedd unwaith mae’r flwyddyn newydd wedi cyrraedd yn fy marn i, yn hen a llychlyd rhywsut.

Ond dyma sut oedd fy nghoeden i. Naomi fy nith a Cadi Fflur fy ngor-nith sy’n busnesa yn yr anrhegion. A nagoedd, doedd hi ddim yn goeden werdd – h.y. coeden ro’n i’n gallu ei hail-blannu. Mae mrawd yn tyfu a gwerthu coed Dolig felly ro’n i’n ailgylchu mewn ffordd wahanol – cadw’r busnes yn y teulu ynde. Mae arna i ofn ei bod hi’n gwywo yn y gwyllt rwan, ond mi fydd yn troi’n gompost ymhen blynyddoedd yn bydd?

Roedd yr anrhegion yn plesio dwi’n meddwl – roedd Nain (96) yn edrych reit hapus efo’i llyfr ‘Taid/Tad-cu’ o leia.Chwip o lyfr difyr, gyda llaw. Adolygiadau da hyd yma – nid bod llawer o’r rheiny i’w cael y dyddiau yma, fel ers talwm. Adolygiadau hynny yw, nid rhai da. Felly dwi am ddeud mod i’n mwynhau hunangofiant Sharon Morgan ar hyn o bryd. Difyr ofnadwy. Felly dwi’n argymell hwnnw i chi hefyd. Ac mae un Tudur Owen yn rhyfeddol o ddiddorol hefyd – ond dwi wedi deud hynny o’r blaen. Dwi jest isio’i ddeud o eto am fod cyn lleied o gyfleon i bobl ganmol llyfrau yn gyhoeddus. Dwi’m wedi darllen un Elinor Bennett Wigley eto, felly methu rhoi fy marn am hwnnw.

A dyma gwpwl o luniau eraill o’n diwrnod Nadolig i chi:

Meg a Robin efo’u taid ( fy nhad i) ydi’r rheina. Es i am dro ar y beics efo nhw heddiw – fi ar fy meic newydd sbon danlli – a ges i bali pyncjar. Ho hym. Doedd Dad ddim efo ni, gyda llaw, jest y plant a Nia, eu mam. Ond roedd o’n antur a gawson ni hwyl.

A dyma fi efo nhw yn dynwared Thunk, cymeriad allan o gomic fyddwn i’n ei ddarllen pan ro’n i oed Robin. Alien bach efo clustiau mawr a thrwyn fel mochyn oedd o. Rhywun arall yn ei gofio? Mae fy chwaer yn taeru mai ‘Flunk’ oedd o, ond dwi’n 100% siwr mai Thunk oedd o.

A dyma i chi’r ieuenga yn ein teulu ni:

Caio ydi hwn, brawd bach Cadi, a thipyn o gymeriad sy’n tyfu’n gyflym, bobol bach. Llyfrau gafodd o gan ei anti ( ym, oce ta, hen anti) Bethan. Rhai am dractors ac ati. A Jac y Jwg a rheina. Mae’n bwysig eu cael nhw i fwynhau llyfrau cyn gynted â phosib tydi? Rhywbeth difyr, addysgiadol a hwyliog  i’w wneud tra mae’r tywydd yn rhy oer a gwlyb i wneud fawr ddim yn yr ardd. Mi ddylwn i glirio a chwynnu mwy rwan mae’n siwr, a dwi wedi gneud chydig. Ond ddim llawer. Mae’n ddrwg i’r lawnt i chi gerdded drosto pan mae hi mor wlyb â hyn tydi … dyna fy esgus i.

Iawn, trwsio pyncjar ydi’r joban nesa … ar ôl i mi hwfro’r llanast adawodd y goeden a’r holl gnau ar eu holau. Dwi wedi bod yn rhy brysur yn treulio amser efo fy nheulu i wneud rhyw waith felly – o, a mynd i weld ffilm newydd ‘The Girl with the dragon tatoo” efo fy chwaer gyda llaw – wedi mwynhau’n arw. Dim mynedd efo pobl sy’n sbio lawr eu trwynau ar y llyfrau chwaith – mi wnes i eu mwynhau nhw’n aruthrol.

2012 wedi dechrau’n dda – ar wahân i’r pyncjar.

 

 


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: