BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Go the All Blacks!
Hydref 23, 2011, 2:59 pm
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , , ,

Ffiw. Dwi mor falch bod y Crysau Duon wedi ennill y cwpan. Oedd, roedd hi’n gêm fler,  a do, mi chwaraeodd Ffrainc yn dda, ond y Crysau Duon oedd i fod i ennill a dyna fo! Roedd y pwysau oedd arnyn nhw yn anhygoel, yn gwneud i’r pwysau oedd ar Gymru edrych fel pluen, ac fel ddeudodd Grant Fox, roedd y wlad angen iddyn nhw ennill er mwyn ‘their sanity’. Mi fyddai colli mewn ffeinal eto – ac i Ffrainc – eto! – wedi bod yn rhy greulon o lawer. Roedd fy nghalon i’n mynd fel peth gwirion, dyn yn unig a wyr sut oedd un Graham Henry, heb sôn am Mr Perffaith ei hun – Richie Mc Caw.

Y chwaraewr rygbi delfrydol, sy’n ofni dim na neb a wastad yn rhoi 100%. Ac sy’n digwydd bod yn ddel …

Wel, do’n i ddim yno bore ma wrth gwrs, ond ro’n i yno rhyw wythnos yn ôl, ac wele Eden Park, lle digwyddodd y ddrama:

Fi gymrodd y llun yna, o gopa Mt Eden (roedd Lawrence Dallaglio yno yr un pryd), jest cyn mynd i weld blodau yn y Wintergardens, yn arbennig ar gyfer y blog yma! Dau dy gwydr anferth efo pwll llawn lilis rhyngddyn nhw ydi’r Wintegardens, a ges i awren fach hyfryd iawn yn sbio ac arogli efo fy ffrind Kiwi, Marian Evans.

Dyma i chi rai o’r blodau hyfryd sydd yno ar hyn o bryd:

Ddrwg iawn gen i, wnes i’m cymryd cofnod o’r enwau, ond ges i sypreis neis iawn o weld cennin pedr yno! Maen nhw yng nghefn y llun uchod. Dim syniad mwnci be oedd rhain chwaith, ond maen nhw’n edrych reit ddifyr ac ecsotig i mi.

Hollyhocks ydi’r rhain dwch? Dwi’m yn siwr, achos does gen i ddim yn fy ngardd i. Ond mae gen i lilis dwr digon tebyg i’r rhain:

Ond mae na well graen ar rhain, rhaid cyfadde. Yn anffdus, bu farw fy nghamera yn fuan wedyn, pan ro’n i ar draeth Cathedral Cove – fan hyn: Hyfryd tydi? Wedi bod yn canwio ro’n i, ond roedd y camera mewn bag sych a chafodd o mo’i wlychu. Dim ond wedyn, ar y traeth aeth o’n kaput. Felly bu’n rhaid defnyddio fy iphone i gymryd lluniau o hynny mlaen, a dyma i chi rywbeth ges i dafliad carreg o stadiwm Eden Park – cacen foron. Y gacen fwya hyfryd i mi ei blasu erioed. Na, fydda i ddim fel arfer yn cymryd lluniau o gacenni, ond roedd hon yn haeddu cwpan y byd am y gacen orau yn y byd! Nefoedd ar blât …Dan y dwr
Hydref 16, 2011, 10:59 am
Filed under: Heb Gategori | Tagiau: , , , , ,

Helo, ia, fi ydi honna ac ydw, dwi’n ôl yng Nghymru. Mi ddois i’n ôl jest cyn y gêm yn erbyn Ffrainc, diolch byth. Gobeithio y gwnawn nhw chwalu Awstralia wythnos nesa rwan, jest i brofi pwynt …

Ond ges i amser da iawn yn Bali a Seland Newydd. Mi fydd raid i mi weithio fel ffwl rwan i dalu’r biliau, ond roedd o werth o!

A dyma i chi chydig o luniau dan dwr yn Bali i ddangos pa mor debyg i ardd ydi hi lawr fanna:

Lliwgar, hyfryd, bendigedig! Ac roedd y seren fôr yna’n fawr, credwch chi fi. Weles i gryn dipyn o bysgod anhygoel a hyd yn oed crwban môr:

Tydi o’n smart? A ges i wefr go iawn wrth nofio ynghanol cannoedd ar gannoedd o jackfish:

Ac os ydach chi’n meddwl tybed pam ro’n i’n nofio efo mwg … wel, nes i addo cymryd lluniau yn arbennig ar gyfer rhyw gwmni gneud cardiau a mwgiau o Gaernarfon … gwell peidio dangos y neges ar y mwg yn rhy amlwg, gan ei fod o chydig bach yn ‘rude’ …

Ges i o leia ddau ac weithiau dri plymiad bob diwrnod, ac felly, wedi deng mlynedd o beidio plymio, dwi’n teimlo mod i unwaith eto ‘yn y groove’ ac yn marw isio mynd dan dwr eto. Ond mi fydd raid cynilo gryn dipyn cyn gallu meddwl am fynd. Ges i wneud ‘night dive’ hefyd, oedd yn brofiad a hanner, ond roedd ‘na lif anhygoel o gry y noson honno, oedd yn ei gwneud hi’n anodd i aros mewn un lle i sbio’n iawn ar bethau. Dwi isio cyfle i roi cynnig arall arni mewn dwr llonydd!

Mwy o luniau i orffen: