BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Y ty gwydr ac Ynyshir
Chwefror 13, 2011, 6:41 pm
Filed under: Dim Categori | Tagiau: , , ,

Dyma be oedd hanes fy nhy gwydr £24.99 i ar ôl i wyntoedd cryfion y gaeaf ei daflu ryw ganllath i fyny’r ffordd fawr. Do’n i ddim adre ar y pryd, un o’r adeiladwyr oedd yn gweithio ar fy nghwlychdy ( wet room?) i welodd o’n fflapian ar y ffordd i’r Bala a’i lusgo’n ôl i’r ty. Ond roedd y ffram wedi sigo a’r polythene yn dyllau i gyd. Aeth o i’r bin. Ond roedd o wedi para blwyddyn, oedd yn wyrth ynddo’i hun.

A rwan, y ty gwydr ma sy’n llawn gwynt cyn cychwyn… mae o wedi ei chwythu  i fyny a’i osod. Ar frys, dwi’m yn deud, roedden ni eisoes wedi ffilmio dwy eitem arall mewn gwahanol leoliadau cyn dod nôl i Ffrwd y Gwyllt ac roedd hi’n dipyn o ras ei godi cyn i’r haul fachlud.

A dyma fo. Wel, llun o’r we – nid y fi ydi honna. Mi gewch chi lun o f’un i – os fydd o’n dal yma wsnos nesa.

Roedd y cyfarwyddiadau yn deud bod modd ei godi mewn deg munud. Ha! Os oes dau ohonoch chi wrthi falle, ac os oes gynnoch chi le gwastad, clir i’w roi o. Roedden ni’n gorfod llifio canghennau, tynnu drain a mieri a hanner coeden yn gynta. Diolch yn fawr i’r criw – Dafydd Baines, Gareth Owen ac Aled Rhys Jones – am balu mewn! Roedd y llawr yn dal braidd yn gam – ar allt a bod yn onest, ond doedd dim amser i wneud dim am y peth felly mae fy nhy gwydr yn sgi-wiff – fel y rhan fwya o bethau yn fy ngardd i! Ac mae un ochr yn dal angen ei zipio i fyny am nad oedden ni’n gallu ffendio’r bali zip. Mae’n siwr y daw o i’r golwg ryw ben.

Dim ond 3 potyn o hadau persli oedd gen i i’w rhoi ynddo fo, ond dwi newydd blannu hadau kale a spinach felly gawn ni weld sut hwyl gaiff rheiny. Os ydi o am wrthsefyll gwyntoedd o 56km yr awr, bydd angen gwerth 50kg o blanhigion ynddo fo. Rhyw 5 owns sy na ar hyn o bryd…

Mae gen i fwy o ffydd yn y ty gwydr yma welson ni yn CAT, Corris,

ond mae’r model yma werth rhyw £10,000 os cofia i’n iawn.

Bosib mai £5,000 oedd o, ond mae hynny’n rhy ddrud hefyd.

Fel mae pethe, mae fy mybl gwyn i i’w weld yn amlwg iawn iawn o’r ffordd fawr – mae pawb sy’n pasio wedi sylwi arno fo, felly mi fyddan nhw’n gwybod pwy bia fo os fydd o’n hedfan am y Bala fel y llall.

Mi fuon ni yn Ynyshir hefyd, y lle RSPB i’r de o Fachynlleth. Do’n i erioed wedi bod yno o’r blaen ac mi wirionais yn rhacs – mae’n hyfryd yno.

Roedden ni’n lwcus bod y dynion tywydd yn anghywir; daeth yr haul allan, felly roedd y lle ar ei orau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Roedd y lle’n llawn adar wrth gwrs, ond lluniau iphone ydi’r rhain felly do’n i methu cymryd rhai da iawn yn agos. Ond dyma i chi’r wiwerod sy’n bwydo o dan yr anghenfil o fwydwr sy’n hongian wrth ymyl y prif adeilad:

 

A dyma Russell Jones ( ia, un arall!) sy’n gweithio yn Ynyshir.

Does gynno fo’m cweit cymaint o liw haul â’r Russell ni ar hyn o bryd ( mi losgodd hwnnw yn Affrica yn ôl y sôn…) ond mae o’n ddyn yr awyr agored go iawn ac yn nabod ei adar gwyllt i’r dim. Mi wnes i fwynhau yn arw yn ei gwmni o ac mi fyddai’n sicr o fynd yn ôl i Ynyshir, yn enwedig os gai weld Glas y Dorlan yr haf yma.

Dydyn nhw’m yn caniatau cwn felly mi fydd raid i Del aros y y car, bechod.

Os na fuoch chithau yno erioed, mae’n werth mynd, wir yr. Ond mi fysa sbienddrych yn syniad da.


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: