BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Prynu o gatalogs ai peidio
Ionawr 26, 2011, 7:37 pm
Filed under: Dim Categori | Tagiau:

Mae ‘na ddwsinau o gatalogs blodau a bylbiau yn dod drwy’r blwch llythyrau bob blwyddyn, a bob blwyddyn run fath, dwi’n gwario ffortiwn arnyn nhw. Maen nhw’n edrych mor ddel, jest y peth i roi lliw i ardd sydd braidd yn … wel, yn wyrdd.

Ond eleni, dwi wedi penderfynu peidio, a hynny am sawl rheswm:

1. Ychydig iawn ohonyn nhw sy’n tyfu o gwbl, heb sôn am oroesi.

2. Os ydyn nhw’n tyfu’n dda i ddechrau, mae rhywbeth yn eu bwyta nhw wedyn.

3. Mae pethau’n mynd i fod yn dynn eleni: dwi wedi cael estyniad bychan i’r ty; dwi newydd orfod prynu tair teiar newydd i’r fan ac mi fydd y timing belt bron yn £300; mae pris olew wedi codi, a phris diesel, heb sôn am brisiau pob dim arall; dwi’n mynd am benwythnos hir i Rufain efo’r genod fis Chwefror ac mae fanno’n ddrud meddan nhw.

Felly dyna ni. Dim ond y  blodau a’r bylbiau sydd yma ers llynedd fydd yn rhoi lliw i ngardd i eleni, os fydd unrhyw beth wedi dod drwy’r gaeaf yn ddi-anaf wrth gwrs. Mae fy rosmari i’n ddu bitsh ar ôl y rhew a’r eira, a dwi’n mwynhau coginio efo rosmari ffresh o’r ardd, felly mi fydd raid prynu un newydd o’r rheiny mwn. Nai aros sbel i weld os fydd hon yn dod at ei hun – rhy gynnar i’w thocio dwi’n meddwl, tydi? Ond dwi’n eitha siwr ei bod hi’n gelain. Mae’r teim yn amlwg yn fwy tyff. Er bod y malwod yn mwynhau hwnnw.

Ia, malwod. Neu wlithod, galwch nhw be fynnwch chi – a dwi’n eu galw nhw’n bob enw dan haul yn aml. Gas gen i’r bali pethau. Nhw sy’n bennaf gyfrifol am fwyta fy mhlanhigion catalog i, garantîd. Maen nhw wedi sglaffio gwerth cannoedd o bunnoedd yn yr ardd ma ers i mi symud yma 11 mlynedd yn ôl. Rois i lond powlen fas o gwrw yn yr ardd i’w dal nhw wythnos dwytha – ges i ryw hanner dwsin, ond wedyn mi ddoth y glaw mawr yndo… shandy gwan iawn sydd ynddo bellach.

Ond mae llygod yn broblem hefyd – ddois i o hyd i ddau fylb tiwlip ar y gwair ddoe – a system o dwneli yn y pridd lle roedden nhw i fod. Wedyn roedd y malwod wedi sglaffio’r bylbiau doedden, ga damia nhw. Argol, mae isio gras.

Ond mae fy mwydy ( y ty pry genwair) wedi profi i fod yn ddefnyddiol mewn mwy nag un ffordd – dwi’n aml yn dod o hyd i lygoden wedi boddi yn y bwced dwi’n ei gadw o dan y tap. Nacdw, dwi’m yn teimlo drostyn nhw o gwbl – un llygoden yn llai – grêt.

Dwi wedi dechrau clirio’r tyfiant marw fel bod y malwod ddim yn cael cuddio oddi tano, ac i’r adar fedru dod o hyd iddyn nhw – ac i unrhywbeth sydd i fod i dyfu, gael golau i fedru gwneud hynny. Mae ‘na ambell gennin pedr wedi codi bys bach gwyrdd, ond does ‘na’m golwg o unrhyw lilis bychain gwynion ( dwi’m yn hoffi’r enw Eirlys am ryw reswm).

Mi fyddan ni’n dechre ffilmio eto tua canol Chwefror felly dim ond gobeithio y bydd rhywbeth call wedi tyfu acw!

 


3 o Sylwadau so far
Gadael sylw

Os wyt ti eisiau cael gwared o lygod yn dy ardd mae yna fylbiau elli di blannu yn dy ardd sy’n cael eu gwared! Eu henw ydi ‘anti-mole bulbs’. Maent yn cael gwared o dwrch daear hefyd gan roi oglau drwg yn y pridd syn gorfodi’r taclau i godi pac i’r ardd drws nesa.

Sylw gan Owain Roberts

Os wyt yn ymuno a’r gymdeithas garddio lleol, mae’n byr debyg eu bod yn archebu hadau o Kings,cwmni sy’n roi gostyngiad da i gymdeithasau.
Ar y llaw arall, cwmni da iawn o Trefdraeth yn Sir Benfro ydy Real Seeds .
A’r malwod? Gobeithiwn bydd y rhew a’r eira wedi cael ‘madael a rhai ohonyn nhw!!

Sylw gan gz

Wedi ‘googlo’ y bylbiau ma – difyr! Ond mae’n deud bod angen eu plannu ‘before there is frost in the ground…’ drapia! Gwell aros tan y gwanwyn felly.
Diolch beth bynnag! Dwi’n meddwl y dylen ni ffilmio eitem am rhain…

Sylw gan bethangwanas
Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: