BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Clic a mwy o eira
Rhagfyr 20, 2010, 10:19 pm
Filed under: Dim Categori

Wel drapia! Anghofies i wylio’r rhaglen Nadolig! Ro’n i wedi dechre paentio drws fy estyniad ac aeth pob dim arall yn angof – yn cynnwys yr amser. Oes, mae gen i Sky+ bellach ond nes i anghofio ei recordio yndo… wedi meddwl bod y botwm ‘record series’ yn ddigon ond doedd o ddim, yn amlwg.

Diolch byth am S4C Clic – dwi newydd ei wylio rwan. Roedd Clic yn arfer fy ngyrru’n benwan am ei fod o’n stopio a mynd i gysgu bob dau funud ond mae’n amlwg eu bod nhw wedi gwneud rhywbeth iddo fo – gweithio’n champion rwan.

Doedd Dilwyn y draenog yn gariad? Mae Mam newydd ddeud wrthai ar y ffôn bod ‘na lwyth ohonyn nhw yn y maes carafannau – mae pobl mewn pebyll yn aml yn cael braw gyda’r nos pan mae ‘na rywbeth pigog yn crwydro i mewn i’r fflap blaen yn chwilio am fwyd! Ac mewn maes pebyll a charafannau, awn nhw byth yn llwglyd, na wnan? Sbarion bwyd bob man does?

Mae’n siwr eich bod chi wedi laru ar luniau o’r eira bellach, ond dyma i chi rai o’r pen yma beth bynnag – heddiw oedd y tro cynta i mi fentro ar y ffordd wedi oriau’n rhawio’r eira i wneud lwybr golew – ydi, mae’n ddwfn yma.

Dwi’n gwybod mod i’n lwcus mod i’n byw wrth ochr y ffordd fawr, felly os dwi wir angen mynd i rywle, dwi’n gallu dal y bws/gritar/tractor. Ac wrth lwc, mi gafodd y boilar ei drwsio bythefnos yn ôl felly dwi reit glyd a chynnes. Dydi’r dwr ddim yn mynd i lawr y peips fyny staer, ond mae gen i wres dan y llawr yn y stafell gawod newydd, felly dim problem fanno – os fyddwch chi’n codi ty/estyniad ryw dro – ewch am y gwres dan draed – mae’n ddrud ond mae o werth o!

Dwi hefyd yn lwcus bod gen i’r gêr i gyd ar gyfer slejo a chae serth reit drws nesa – mi rydw i a Del wedi cael hwyl garw yn llithro i lawr y llethrau. A does na’m ‘work out’ tebyg i gerdded yn ôl i fyny mewn siwt sgio… heb sôn am rawio eira i ryddhau’r car. Ond dwi’n dal i besgi ar raddfa frawychus. Gas gen i ddeiets ond mi fydd raid i mi neud rhywbeth cyn y gyfres nesa o Byw yn yr Ardd.

Diffodd y gwres fyddai’n gweithio mae’n debyg – mae’r corff yn llosgi caloriau fel peth gwirion pan mae’n oer. Ond stwffio hynna… nai jest chwysu mwy yn yr ardd – pan fyddai’n gallu gweld unrhyw wyrddni eto.

O a, wedi cael ymateb anhygoel i’r canu (o fath…) ar ‘Carolau Gobaith’. Oedd, roedd gen i ofn, drwy mhen ôl ac allan, a nacdw, dwi byth yn mynd i neud ffasiwn beth eto. A nacdw, dwi ddim isio clywed y bali CD chwaith!

Mae fy nghartre i’n Nadoligaidd iawn ( er mod i’n dal i aros am y goeden gan fy mrawd) ond yn ‘carol-free zone’! Os o’n i’n eu casau nhw cynt…

Beth bynnag, Nadolig Llawen! A llefaru hwnna ydw i, nid ei ganu.


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: