BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Pathew, tomatos ac Ian Hughes
Awst 6, 2010, 11:12 am
Filed under: Dim Categori

Daeth fy ngor-nith, Cadi draw i’r ardd wythnos dwytha, a dod o hyd i bathew bach wedi marw. Mi fynnodd gydio ynddo fo a’i anwesu fel babi bach! Tipyn o job oedd ei pherswadio i’w ollwng er mwyn i ni gael ei gladdu dan y goeden afalau. ‘Wyt ti isio deud rhywbeth?’ gofynais cyn ei orchuddio efo pridd. ‘Oes. Ta ta,’ meddai. Mor mater-o-ffaith â hynna!

A dyma fo, cyn ei gladdu, ylwch:

Dwi’n meddwl y dylech chi weld sut mae fy nhomatos ‘ben i lawr’ yn dod  ymlaen bellach – dyma nhw – digon o flodau a ffrwythau, ond dim ond un sydd wedi troi’n oren hyd yma ( rhai oren ydyn nhw i fod, nid rhai coch) ac roedd o’n flasus tu hwnt. Ond gan ei bod hi’n bwrw glaw bob blwmin dydd rwan a dim haul wedi eu taro ers oesoedd, dwi’m yn meddwl y bydd na lawer ohonyn nhw’n werth eu gweld erbyn Sioe Rhydymain ddiwedd y mis. Bw hw.

Ond rhywun sydd â llysiau sy’n werth eu gweld ydi Ian Hughes o Gaergybi. Ac mae hynny’n dipyn o wyrth gan fod Ian yn gwbl ddall.  Mi gollodd ei olwg yn un lygad yn 1972 ac yn y llall yn 1979. Mae o angen ffon wen i fynd i bob man, a dyna sut mae o’n crwydro o gwmpas ei ardd. Ond mae ganddo gof anhygoel hefyd.

Mae o’n cofio lle mae pob dim, hyd yn oed yn cofio be blannodd o yn lle a phryd. Dyma fo yn cerdded am ei sied, yn gwbl hyderus. Ac wrth gwrth, mae’r sied – a’r ardd yn hynod daclus gan fod yn rhaid i bob dim fod yn ei le priodol, er mwyn i Ian gael dod o hyd i’w wahanol declynnau, ac i osgoi damweiniau wrth gwrs.

Ac mae ei ardd yn werth ei gweld, mae’n tyfu digon o lysiau i gadw’r teulu a’i ffrindiau i fynd am fisoedd! Mae na flodau yno hefyd, ond ei wraig sy’n delio efo’r rheiny.

Mi wirionais i efo’i iaith o hefyd – Cymraeg cyfoethog, heb yr un gair Saesneg, byth! Ac mae o’n cofio englynion a darnau o farddoniaith a rhyddiaith ar ei gof, felly mae sgwrs efo fo yn bleser pur. Mi fysa’n gwneud chwip o raglen radio…

Edrych ymlaen yn arw at weld yr eitem rwan.

O, a gyda llaw, mae cân plant Rhydypennau i’w gweld mewn clip ar wefan Byw yn yr Ardd!

Ac un llun bach ohona i ac Ian i orffen:


1 Sylw so far
Gadael sylw

Annwyl Bethan,

Mae Golwg360.com wedi sefydlu blog ei hunan gyda linc i’ch blog chi. A fedrwch’i roi linc yn ol at ein blog ni?

Diolch,

Golwg360.com

Sylw gan Golwg360.com
Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: