BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Be sy’n digwydd i’r biniau brown
Gorffennaf 30, 2010, 10:52 am
Filed under: Dim Categori

Bechod, chawsoch chi’m gweld plant Rhydypennau yn canu eu cân i Byw yn yr Ardd wythnos yma! O wel. O leia mae eu lluniau nhw ar y blog yma, a does wybod, falle y cawn ni weld eu perfformiad nhw rywbryd eto.

Ond sôn am y biniau brown dwi am wneud wythnos yma. Dwi’n meddwl bod pawb yng Nghymru â’r opsiwn hwnnw bellach, tydyn? Cywirwch fi os ydw i’n anghywir. Dyma fy min brown i yn llawn o wair a chwyn ac unrhyw fwydiach nad yw’r pryfed genwair yn eu hoffi yn y mwydy (nionod/winwns yn un peth), ac ydw, dwi’n rhoi peth o’r toriadau gwair yn fy min compost i, ond nid y cwbl – mae na ormod ohono fo.

Dwi wastad wedi bod isio gwybod be’n union sy’n digwydd i gynnwys y biniau hyn wedyn, ac wythnos dwytha, yn y glaw, ges i wybod. Mi gewch chithau weld yr eitem o fewn y pythefnos nesa, neu dair wythnos, dwi’m yn siwr eto.

Mae biniau ardal Meirion a Dwyfor i gyd yn mynd i fan hyn, Canolfan ail-gylchu Ffridd Rasus, Harlech.

Ac isod, dyma i chi ble mae’r cyfan yn cael ei storio i ddechrau, a dydi’r arogl ddim yn ddrwg o gwbl, fel rhyw fath o seilej melys.

Mae’r cyfan yn mynd drwy rhyw broses o fynd drwy wahanol beiriannau i dynnu’r pethau sydd ddim i fod ynddo fo, fel bagiau plastig ac unrhywbeth sydd ddim yn bosib  ei dorri i lawr i’r maint angenrheidiol.

Wedyn mae’r stwff mewn rhyw gelloedd poeth sy’n lladd y bacteria yn y bwydiach, ac yna, ymhen wythnosau, yn troi’n gompost, sy’n hyfryd a thywyll. Mae o bellach wedi cyrraedd y safon sydd ei angen ac mi fydd na lond sgips yn cael eu dosbarthu i rai o drefi Gwynedd ( manylion yn y wasg leol toc) a bydd gynnoch chi hawl mynd â 4 llond bag adre efo chi am ddim, fel gwobr am eich gwaith yn llenwi’r biniau brown ers misoedd! Da de.

A dyma i chi’r dynion clen ac annwyl fues i’n siarad efo nhw yn Harlech – Steven, rheolwr y safle ar y chwith, a Steffan, Rheolwr yr holl fusnes ailgylchu yn y sir ar y dde ( dwi methu cofio ei deitl swyddogol o, ond dyna mae o’n feddwl yn y bôn). Ac oes, mae angen gwisgo’r helmedau na hyd yn oed ar gyfer trin compost. Byd felly ydi hi bellach de.

Diwrnod difyr iawn, er gwaetha’r glaw, ac mi gafodd Del fynd am dro ar draeth Harlech wedyn.

A sôn am honno, mi gafodd ‘starring role’ yn y Sioe cofiwch, dyma Gwion o Traws wedi gwisgo fel Del ym mherfformiad CFFI Traws ar y bore Iau. Dad ydi’r boi yn y dici bo, a fi, ia, fi, ydi honna yn y canol! Dim ond bod Gwenlli dipyn delach na fi go iawn. Roedden nhw’n dda iawn, yn haeddu gwell na 4ydd yn fy marn i (!) ond  dim ond 2 farc ar ôl y criw ddoth yn 3ydd oedden nhw. Da iawn, griw Traws!


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: