BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Gwyrdd ei fyd
Gorffennaf 21, 2010, 10:06 am
Filed under: Dim Categori

Ia, Russell ydi hwn, wedi gwisgo’n smart ac yn llofnodi un o’i lyfrau yn y noson lawnsio yn y Galeri nos Wener. Roedd hi’n chwip o noson dda, rhaid i mi ddeud, a Russell wrth ei fodd. Dwi’m yn meddwl ei fod o wedi sgwennu cymaint yn ei fyw!

Do, mae o wedi cyhoeddi llyfr, ei hunangofiant. Rhan o gyfres newydd ‘Nabod’ gan Wasg Gwynedd, ac mae’n lyfr hyfryd iawn, llawn lluniau lliw newydd sbon gan Gerallt Llewelyn, yn ogystal â hen luniau’r teulu o Russ yn fabi ac yn hogyn ifanc. Dydi o’m wedi newid llawer.

Ond Mared Lewis, yr awdures o Fôn wnaeth y gwaith caled o holi Russ a rhoi pob dim ar bapur, a dyma hi efo’i meibion, Russell a fi: Mae hi’n haeddu medal am lwyddo i gael trefn arno fo! A diolch iddi am wneud cystal job o’r llyfr.

Mae rhywbeth yn deud wrtha i y bydd ‘Gwyrdd fy Myd’ yn gwerthu’n arbennig o dda, aeth o fel slecs ar y noson beth bynnag – sbiwch gwag oedd y bwrdd gwerthu wedi dim ond hanner awr!

Gobeithio y byddwch chi i gyd yn heidio i’ch siop lyfrau leol i’w brynu. mae’n werth ei ddarllen, os dim ond i weld be mae James, ei frawd yn ei ddeud amdano: “…a’r peth gora am y ffaith ‘i fod o ar y teledu ydi y medri di roi switch off iddo fo pan ti isio! Ac mae hynny’n beth anodd iawn i’w neud i Russ mewn bywyd go iawn!”

Gwych iawn, James.

Rwan, dwi’m yn genfigennus o gwbl wrth gwrs, nacdw; dwi wedi addo sgwennu hunangofiant fy hun erbyn tua 2012 ( pan fydda i wedi cyrraedd carreg filltir go bwysig … ahem) ond dwi’m wedi meddwl llawer am hwnnw eto. Ond gan mod i wedi rhoi sylw i lyfr Russell, dwi am dynnu sylw sylw at lyfr i blant sydd gen inna yn y siopau ers sbel, dim ond bod neb yn rhoi affliw o sylw i hwnnw! Dyma fo:

Chwip o lyfr ar gyfer plant o tua 8 oed i ryw 13, un stori yn iaith y de a’r llall yn iaith y gogledd, ac mae un â llyffantod ynddi – pethau  mae gen i ddiddordeb mawr ynddyn nhw ers blynyddoedd, ond yn enwedig ers magu cymaint ohonyn nhw yn fy mhwll i. Dyna ni – jest isio deud. Dwi’n hapus rwan!


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: