BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Rhandiroedd Wrecsam
Gorffennaf 7, 2010, 10:17 pm
Filed under: Dim Categori

Dyma i chi fwgan brain efo steil ynde! Hoffi’r lipstic yn arw. Dyna i chi un o’r pethau difyr welais i yn Rhandir Lôn Price, Wrecsam ganol Mehefin. Clamp o randir efo 118 o blotiau i gyd.

A dyma pwy fues i’n eu holi yno:

Aled Pritchard sydd ar y chwith ac Alun Emanuel ar y dde, dau o’r pedwar Cymro Cymraeg sy’n garddio yno. Mae Aled wrthi ers 20 mlynedd, ac roedd o’n gyfrifol am sefydlu Cymdeithas Rhandiroedd 15 mlynedd yn ôl, cymdeithas i ofalu nad oedd bobl y rhandiroedd yn cael eu gwasgu allan gan y Cyngor i wneud lle i adeiladwyr neu fesydd parcio neu be bynnag! Oes, mae angen mwy o dai ac ati yn Wrecsam, ond mae angen ardaloedd gwyrdd fel hyn hefyd, ac mae gan bobl hawl i dyfu eu llysiau eu hunain a mwynau’r awyr iach.

Maen nhw’n boblogaidd iawn yn yr ardal: mae na 4 rhandir yno i gyd, a 174 o bobl ar y rhestrau aros, 93 o’r rheiny yn gobeithio cael plot yn Lôn Price. Ond wn i ddim faint o’r rheiny sy’n athrawon wedi ymddeol fel Aled ac Alun! Dechreuodd Alun arddio yma cyn ymddeol hefyd, 12 mlynedd yn ôl a deud y gwir, ac mae plotiau’r ddau yn werth eu gweld.

Ond dwi’m yn siwr sut maen nhw’n dod o hyd i’r amser i arddio gan fod y ddau bron yn brysurach wedi ymddeol! Ac mae Aled ar bwyllgor technegol yr Eisteddfod Genedlaethol flwyddyn nesa. Ond ges i ambell dip defnyddiol iawn ganddyn nhw – e.e – mae’r domen gompost yn le delfrydol i dyfu courgettes!

Yn union fel pawb arall dwi wedi eu cyfarfod ar randiroedd, maen nhw’n deud bod na gymdeithas arbennig yno; pawb yn helpu ei gilydd, yn rhannu planhigion a dyfrio os fydd rhywun i ffwrdd mewn cyfnod sych ac ati. A dyma’r plot smartia yn eu hôl nhw. Mae o’n hynod smart tydi?

Taclus tu hwnt. A be dwi’n ei hoffi am randiroedd ydi eu bod nhw mor agored a hapus i bawb sbio ar blotiau ei gilydd. Mae na ffensus a giatiau i stopio fandaliaid o’r tu allan wrth gwrs, ond dydi hynny ddim yn ddigon da i bawb …

Roedd hwn fel Colditz! Ond dyna fo, dwi’n dallt y boen os ydach chi’n chwysu am wythnosau a misoedd, dim ond i weld ryw sgrwb yn pigo eich tomatos chi i gyd. Dyna fyddai’n digwydd i mi yn Nigeria, a do’n i DDIM yn hapus! A sôn am domatos … sut mae fy rhai ben i lawr i’n gneud? Wel, ar ôl dechrau digon pathetic, yn well o lawer na’r disgwyl a deud y gwir. gewch chi lun wsnos nesa!


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: