BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Gerddi gwylwyr – Penmaen, Pwllheli
Gorffennaf 1, 2010, 10:35 am
Filed under: Dim Categori

Mi welsoch chi’r ddynes yma a’i gardd wythnos yma: Owena Jones, o Benmaen, Pwllheli. Dynes smart ydi hi ynde! A thy a gardd smart hefyd.

Mi wnes  i fwynhau ein diwrnod efo hi’n arw, er ei bod hi’n oer ac yn bwrw glaw yn y bore ac yna’n boeth yn y pnawn, a finna, oherwydd gofynion teledu, yn gorfod aros yn yr un dillad drwy’r cwbl! Roedd Owena wedi bod yn ddigon o optimist i beidio a gwisgo cot law o’r cychwyn … hmff.

Dyma ni’n dwy yn mwynhau gwydraid o donic ( a doedd na ddim gin ynddo fo, wir yr, ro’n i angen gyrru adre wedyn):

Ar dop y graig ydan ni, jest o dan hen dwr Gruffydd Jones, hen daid ei gwr. Fo gododd y twr er mwyn gallu gweld y llongau’n dod i mewn; roedd ganddo longau fyddai’n teithio’r byd i nôl pren ar gyfer ei iard goed. A dwi’n mawr obeithio y caiff Owena hwyl ar ei dynnu i lawr er mwyn ei ail-godi’n smart a diogel at y dyfodol. Mae’n brosiect gwerth ei neud, yn sicr.

Mi wnes i edmygu ei choeden Ceanothus hi yndo? Wel mae ganddi un bychan arall yn y blaen – ar y dde fan hyn. Dwi wrth fy modd efo’r blodau gleision na a do, dwi wedi prynu un fechan i mi fy hun o’r diwedd – ceanothus thysiflorus ‘Skylark’. £6.50 o’r ganolfan arddio sydd wrth ymyl Corwen, jest ar ôl y tro am Rhuthun. Mae hi’n ‘extremely hardy’ ond angen lle llawn haul felly dwi wedi ei rhoi hi ar waelod yr ardd ( lle dwi wedi torri’r coed). Dwi’n gobeithio y bydd hi’n tyfu ynghynt na’r gwrych – ac yn uwch ( 10 troedfedd mewn deg mlynedd …) fel bod y glas i’w weld pan fyddwch chi’n pasio ar y ffordd. Gawn ni weld! Ond mae hi’n edrych yn reit hapus hyd yma – ac yn mwynhau’r glaw. Fel mae gweddill yr ardd … ffiw. Mwy o law ar y ffordd hefyd meddan nhw, felly dwi’n llawer hapusach fy myd rwan! Dwi’n poeni am fy mhlanhigion gan mod i i ffwrdd gymaint yn ffilmio gerddi pobl eraill – a gwneud pethau fel hyn:

Ia, fi ydi honna, yn godro ym Mrynsiencyn ddoe. Rhan o’r gyfres dwi’n ei gneud efo Tudur Owen am Oes Fictoria. A do, mi ges i laeth allan ohoni! Bydd raid i chi wylio ‘Byw yn ôl y Llyfr’ fis Medi i weld …


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: