BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Mehefin yn Ffrwd y Gwyllt
Mehefin 12, 2010, 2:42 pm
Filed under: Dim Categori

Dwi’n meddwl ei bod hi’n bryd i mi ddangos sut mae pethau’n siapio acw rwan.

Wel, mae’r pwll yn ffynnu ac yn edrych yn hyfryd, er fod na chydig o’r hen algae na ynddo fo eto. Ond dwi’m wedi gadael i’r dwr redeg llawer yn ddiweddar: a) oherwydd bod y penbyliaid yn mynd i lawr efo’r lli, b) does gen i’m llawer o ddwr yma ac yn gweddio am law … a llwyth ohono fo!

Dwi wedi prynu cerflun bach i fynd ar ben y pistyll hefyd – ond ei brynu dros y we wnes i ac mae o chydig yn llai nag o’n i wedi’i ddisgwyl. O wel. Dwi’n hoff iawn o sgwarnogod dach chi’n gweld, ac er fod yn well gen i bethau mwy realistig fel arfer, mi gydiodd y ‘thinking hare’ ma yn fy nychymyg i … Mae ‘na sgwarnogod mwy ar gael ond mae’n nhw’n blincin drud!

Dwi wedi bod yn plannu blodau i gael mwy o liw, ond, wedi cael fy ysbrydoli gan y pethau bach difyr dwi wedi eu gweld mewn gerddi eraill ( fel un Bronwen Dorling yn Arthog, ac un Hilary Nurse y tu ôl i mi) , dwi wedi bod yn gwario ar bethau eraill hefyd, fel hwn sydd ar y bwa:

Mae’n gneud swn tincial hyfryd yn y gwynt, ac yn edrych yn ddel nes bydd y trachelospermum jasminoides ges i gan Carol Gerecke wedi tyfu drosto fo. Araf iawn mae hwnnw’n tyfu ar hyn o bryd – er mod i’n ei ddyfrio a’i fwydo’n gyson. Ond gesiwch be sydd wedi ail ddechrau tyfu? Ia, yr hollboellia coriecia sydd wrth ei ochr – oedd yn edrych yn fflatnar ar ôl y gaeaf. Dwi’n byw mewn gobaith …

Brynes i hwn hefyd: Nyth ydi hwnna ar y top ond dwi’m yn gweld unrhyw dderyn yn symud i mewn onibai ei fod yn gwerthfawrogi swn y darnau bamboo oddi tano. Ond dwi wrth fy modd efo’r swn wrth gwrs. Swn hamddenol, sy’n cario ar y gwynt.

A dyma’r sied:

Er gwaetha’r llygod dros y gaeaf, mae’r mefus yn gwneud yn champion – hyd yma, ac mae na ditw tomos las wedi symud mewn i’r bocs adar na. O, a’r basgedi ben i lawr? Hyll ydyn nhw ynde? Dwi’m yn impressed iawn efo nhw hyd yma ( dim ond dwy rois i i fyny) – mae’r dwr yn diferu i lawr y planhigyn ac yn gneud dim lles o gwbl. Ond dwi wedi penderfynu peidio a llenwi’r peth dwr i’r top bob tro wedyn maen nhw’n edrych yn llawer gwell ac yn dechrau tyfu yn hytrach na chrino fel roedden nhw’n gneud i ddechre. Ond os fydd y tomatos yn troi’n goch, mi fwyta i fy het. A dim ond un sydd ar y fasged yma hyd yma! O leia mae na ryw bedwar blodyn ar y llall.

O, ac mi fu Meg a Robin yn fy helpu y diwrnod o’r blaen: Hel compost o’r bin i mi gael plannu delphiniums brynes i’n y co-op. Fy helpu i glirio lle i’w plannu ac ati, a dyfrio wedyn. Ond y noson honno, pan es i allan ar sgowt am falwod efo fy fflachlamp – roedd y planhigyn wedi diflannu! Dim byd ond twll tywyll! Sgen i’m syniad be ddigwyddodd, onibai fod na lygod wedi dod i fusnesa yn y compost a Del wedi carlamu ar eu holau gan chwalu’r delphinium druan yn y broses. Ond roedd y planhigion o’i gwmpas yn berffaith iawn. Unrhyw syniadau?!


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: