BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Fy mefus druan i
Rhagfyr 19, 2009, 11:32 pm
Filed under: 1

Ydach chi’n cofio’r eitem mefus? Ges i ddau bot pwrpasol i’w tyfu’n iawn a’u llenwi efo planhigion del, iach, a gosod tiwb yn y pot er mwyn eu dyfrio’n iawn a phob dim. Rhyw fis yn ôl, mi rois i’r potiau yn fy sied eco er mwyn gwneud yn siwr na fyddai’r rhew yn eu lladd nhw dros y gaeaf. A’r diwrnod o’r blaen, mi agorais ddrws y sied i weld hyn:

Ia, pridd dros y lle i gyd – a llwyth o faw llygod mawr. NAAAAAA!

O sbio’n agosach, roedd canol un pot wedi ei wagu’n llwyr a phob un planhigyn oedd ynddo fo wedi ei sglaffio’n ddim.

Dydi’r llun ddim yn dangos hynny’n glir – ond mi fedrwch chi weld nad oes unrhyw fath o wyrddni ar ôl yn y pot ar y chwith. Dim yw dim. Trio gwneud nyth yn y pot oedden nhw am wn i. Mi ddois o hyd i’r nyth yn nes ymlaen yn un o’r drorsus yn y cwpwrdd dal bob dim – ac mi wnes i ei chwalu wrth reswm. Yn y cyfamser, roedd Del yn mynd yn boncyrs yn snwffian drwy’r sied yn chwilio am y dihirod blewog, hyll, afiach, annifyr.

Rwan, be ddylwn i ei wneud am y llygod mawr ma? Maen nhw’n fy ngyrru i’n hurt. Y bin compost ddenodd nhw gynta, ac mi ges i wared o’r pla hwnnw efo gwenwyn. Ond maen nhw wedi dod yn ôl – ac os ydyn nhw’n nythu, maen nhw’n mynd i baru a chael llwyth o fabis. Mae’n siwr bod y ffrwd yn eu denu nhw ond does na’m byd fedra i wneud am honno. Mae ganddon ni gyfarfod Byw yn yr Ardd fore Gwener i drafod eitemau 2010 a gawn ni weld os fydd ‘sut i ddelio efo llygod mawr’ yn un ohonyn nhw!

Yn y cyfamser, os oes gan rywun dips, dwi’n barod i wrando. RWAN!

Mae’n parti Dolig ni yr wythnos yma hefyd, felly beryg y bydd gen i gur pen o fath arall toc.

Do, dwi wedi defnyddio’r llun yma unwaith yn barod, ond mae o mor addas i ddymuno Nadolig Llawen (di-lygod mawr) i chi.

Hwyl!


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: