BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Yn ôl o’r Steddfod
Awst 9, 2009, 2:47 pm
Filed under: 1

Dim lluniau y tro yma, mae’n ddrwg gen i. Dim ond unwaith gafodd y camera ddod efo fi i faes y Steddfod, ac mi wnes i anghofio cymryd lluniau o’r pryfed genwair ar gyfer y blog ma. Ro’n i’n rhy brysur toeddwn!

Bu’n rhaid i mi ddod adre ar y nos Fercher – lifft gan fy chwaer, a hynny’n eitha hwyr. Roedd hi’n rhy dywyll i mi hyd yn oed sbio arnyn nhw. Ond ro’n i i fyny am 7.30 fore Iau, yn sefyll yn y ffos yn fy welintyns yn glanhau’r ‘trays’ plastig. Mi wnes i dywallt y llysnafedd drewllyd mae’r pryfed wedi ei wneud hyd yma i mewn i un tray, gosod hwnnw ar lawr y porch llechi tu allan a rhoi darn mawr o fetal trwm dros hwnnw, efo jest digon o le iddyn nhw anadlu am dridiau. Mi olchais i’r gweddill, yna mynd i nôl y bwced o bryfed genwair newydd. Mi ges i lifft gan fy nith reit at fynedfa’r Steddfod – roedd y golau ar goch jest fel roedden ni’n cyrraedd, diolch byth. Roedd hi’n ddigon anodd cerdded o fanno efo’r trays plastig a bocs o geriach (sbarion bwyd, carbod ayyb) o mlaen a’r bwced pryfed genwair yn hongian oddi ar un fraich. Bu’n rhaid i mi roi’r tocyn mynediad i’r stiward efo ‘nannedd …

Erbyn cyrraedd stondin y MYM, roedd fy mreichiau’n dechrau sgrechian. Ta waeth, am 11, mi ddoth na rhyw wyth neu naw o blant draw i gael chwarae efo’r pryfed genwair. Ffedog i bawb a dwy bowlen o ddwr cynnes iddyn nhw olchi eu dwylo wedyn. Roedden nhw i gyd wrth eu boddau, chwarae teg, heblaw am un hogan fach oedd jest “ddim yn licio dwylo budur”, diolch yn fawr. Mi wnes i egluro mai stwff cnau coco oedden ni’n ei ddefnyddio, nid pridd, ond doedd na’m symud arni – er mawr siom i’w mam oedd yn amlwg jest a drysu isio iddi faeddu ei dwylo!

O wel, dan ni gyd yn wahanol yn y byd ma! Y broblem fwya i un rhiant oedd trio cael ei blant oddi yno. Roedd o ar frys i fynd i rywle ond roedd y ddau fach wedi gwirioni efo’r “mwydod”. Ro’n i’n falch iawn o hynny wrth reswm – wedi’r holl gybol! Mi wnes i adael y pryfed yno am weddill y Steddfod, a dwi newydd eu derbyn yn ôl rwan. Braf cael bod adre dwi’n siwr. A dwi’m yn meddwl bod na lawer o’r hen bryfed wedi dianc tra ro’n i i ffwrdd. Felly dyna hynna.

A rwan mi fedrai ddal ati i wagu’r campafan, golchi dillad ayyb. Roedd hi’n wythnos wych yn y Bala, ond nefi, mae gen i waith i’w wneud yn yr ardd ma rwan – ond does gen i jest ddim mynedd heddiw. Wedi bopio fel ffwl efo Tebot Piws ym Maes C neithiwr, dydi cerdded ddim yn hawdd, heb sôn am drio torri’r lawnt.  Yyyyy …


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: