BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Malwod yn y ty bach tyfu
Gorffennaf 29, 2009, 7:57 pm
Filed under: 1

Dwi’n gwybod bod gan bob creadur byw yr hawl i fod ar y ddaear ma, ond sori, mae malwod yn gwneud fy mhen i i mewn. Ia, dwi’n gwybod bod hwnna’n idiom Seisnig, ond dydi’r rhai Cymraeg ddim yn cyfleu yr un teimlad rhywsut. Mynd ar fy nerfau i? Deud arna i? Drysu mhen i’n rhacs? Fy ngyrru i’n benwan/hurt bost/wallgo ulw?

Maen nhw’n gwneud y cwbl lot. Ac oherwydd y bali tywydd erchyll, gwlyb ma, maen nhw’n cael modd i fyw. Ac am ryw reswm, maen nhw wedi gwirioni efo fy nhy bach tyfu i. Dwi’n gallu gweld eu llwybrau nhw ar y plastic. A dyma be naethon nhw i fy mhupur gwyrdd i.

P1010001 Mi gafodd fy letus ei sbydu hefyd, a does na’m sôn am fy sbigoglys. Argol, mae isio gras.

A dwi’n difaru f’enaid cytuno i fynd â phryfed genwair i’r Steddfod. Mae fy nhy plastig i’r rheiny yn siapio’n ddel, yn llenwi a mynd yn drwm. Ro’n i wedi meddwl mynd adre o’r Steddfod i nôl y teclyn a’r bag pryfed newydd ar y nos Fawrth, ond chai ddim. Rheolau’r maes carafanau ydi – unwaith ti mewn, ti’n aros. Felly dwi angen rhoi’r cynnwys yn rhywle arall tra bydda i’n y Steddfod. Rhywle lle wnawn nhw ddim boddi yn yr hylif maen nhw’n ei greu, na dianc. Help.

Yn y cyfamser, mi wnes i ofyn i’r cwmni yrru bag newydd o bryfed genwair i mi i gyrraedd ddydd Gwener. Ond mi gyrhaeddodd ddoe a dim ond am rhyw ddeuddydd allan nhw fyw yn y bag. AAAAA! Felly dwi wedi rhoi cardfwrdd yng ngwaelod bwced, pot plannu ar ben hwnnw, rhoi hanner y pryfed yn hwnnw a gadael y gweddill yn y bag (a’i dop ar agor), rhoi chydig o sbarion moron iddyn nhw, clingfilm ar ben y cwbl a chydig o dyllau iddyn nhw fedru anadlu. Ryw ben fore Gwener, mi wnai chwilio am fwced arall i roi cynnwys y ty pryfed ynddo, a gweddio y byddan nhw’n dal yn fyw ar ôl wythnos.

A rhywsut, dwi’n mynd i orfod cadw’r bali pryfed genwair newydd yn hapus a chysurus yn fy adlen tra dwi’n Steddfota. Cymhleth?! Mae’n hurt!

O, a dwi’n disgwyl dynes gosod blodau yma unrhyw ddiwrnod, Naci, nid Sioned, un arall, sef Mim, sy’n mynd i neud y blodau ar gyfer priodas fy nith, Leah. Dyma hi pan oedd hi’n ifanc. Leah, nid Mim. Del de!

sc002dc024


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: