BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Wedi’r sioe
Gorffennaf 24, 2009, 10:32 am
Filed under: 1

Ges i andros o hwyl yn y sioe – a Russell hefyd! Mi welais i ambell gerdyn coch ar gaetsiau ei ieir a’i hwyaid. A do, mae o wedi dyweddio efo Jen, y ferch ddaeth o i’w nabod wedi iddi ei ffansio ar y teledu. Da de! Maen nhw wedi prynu ty yn Rhosgadfan hefyd – efo ambell gae yn sownd ynddo fo. Mae Byw yn yr Ardd wedi newid bywyd Russ yn llwyr yndo?

Alla i’m deud fod y gyfres wedi newid fy mywyd i rhyw lawer chwaith. Dwi wedi dysgu cryn dipyn am dyfu llysiau, do, ac mae na well graen ar y lawnt. Ond digon tebyg ydi mywyd i yn y bôn. Erbyn meddwl, fy nghyfres deledu gynta i newidiodd fy mywyd i – Amdani. Cofio hwnnw? Wedi sgwennu cwpwl o’r cyfresi hynny ro’n i’n gallu fforddio rhoi deposit ar Ffrwd y Gwyllt, a dyna pryd wnes i adael Bethesda a symud yn ôl i fro fy mebyd.

Ac wedi 4 noson yn y sioe, dwi bellach yn ôl adre. Newydd fod am dro ar y beic efo Del, a dyma hi, yn falch o fod yn ôl yn fy ngardd i:P1010011Do, mae pethau wedi tyfu’n arw yn yr holl law ‘ma. Yn cynnwys y lawnt. Croesi bysedd y bydd hi’n sych toc i mi gael torri tipyn arni. A haleliwa, mae ‘na rywbeth mawr wedi digwydd i’r holboelia coriaecia! mae o wedi tyfu fel peth gwirion yn ystod y pythefnos dwytha ‘ma:P1010008 Ond dwi’m yn gwybod pryd gai amser i fynd ati i docio a chwynnu pob dim – mae’n Steddfod wythnos nesa ac mae gen i domen o waith a threfnu i’w wneud cyn hynny.

O ia, dyma i chi ddau gymeriad arall y bum i’n eu gweld yn y de ‘na – y ddau Huw, sydd â rhandiroedd yn Ynyswen, nid nepell o Dreorci.

Dyma Huw Price, sydd â phatsh taclus dros ben:P1010035Mae o’n tyfu’r un cnydau bob blwyddyn, fel ei dad o’i flaen o.

A dyma Huw Davies, sydd â gardd tebycach i f’un i – rhyw fymryn yn wyllt mewn mannau! Mi fydd o’n trio tyfu rhywbeth ychwanegol, gwahanol bob blwyddyn, ac mae’n cael cryn hwyl arni. P1010036 Mi welwch chi hanes y ddau pan fydd y gyfres yn ôl ar yr awyr fis Medi.


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: