BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Gerddi Cribyn a rhandiroedd Caerdydd
Gorffennaf 18, 2009, 1:23 pm
Filed under: 1

P1010005Dwi wedi bod yn crwydro cryn dipyn yn ddiweddar, yn sbio ar erddi o bob math ar gyfer y bloc nesa o Byw yn yr Ardd. Dyma i chi ran o ardd hynod iawn yng Nghribyn, Ceredigion: Gerddi Cae Hir. 25 mlynedd yn ôl, dim ond caeau oedd yma, ond mae gwr o’r Iseldiroedd, Wil Akkermans wedi llwyddo i droi’r cwbl yn ardd hyfryd – a hynny heb ddefnyddio peiriannau! Wel, heblaw am Jac Codi Baw ar y dechrau. Fo nath y cerflun Celtaidd yr olwg ma hefyd. Hyfryd tydi? Mi fyswn i wrth fy modd yn gallu gwneud rhywbeth felly acw, ond dwi’m yn gweld sut allwn i dyllu digon heb JCB a dwi’m yn ffansio gweld un o’r rheiny yn malu fy ngardd i! Mae Wil wedi ymddeol bellach a’r plant sy’n rhedeg y sioe ond mi fydd raid i chi wylio’r rhaglen i weld be maen nhw’n ei wneud efo’r lle.

Dwi wedi bod yn sbio ar randiroedd hefyd. Mi welsoch chi Brenig Jones  wythnos dwytha, y gwr hyfryd sy’n dal i fedru palu rêl boi er ei fod yn 88 oed. Mi ddywedon ni ar y rhaglen ei fod yn ei 90au – felly dwi’m yn siwr bellach pa oedran sy’n gywir! P1010030 Roedd y rhandir yna yn un llawn pob math o fathiau, tai gwydr wedi eu gwneud o sgrap, pob dim ar draws ei gilydd – y rhandir traddodiadol. Ond yn ein prifddinas, mae na randiroedd sy’n edrych fel rhywbeth allan o’r Ideal Home Exhibition. Taclus, perffaith, yn reolau i gyd – sbiwch!P1010010

Yn y rhandir yma yn y Rhath, mae ganddyn nhw hyd yn oed le ar gyfer pobl sydd mewn cadair olwyn, neu’n ddall neu rannol ddall. Mae’r gwelyau ma’n ddigon uchel i chi fedru eu trin o’ch cadair, a digon o le rhyngddyn nhw i symud yn ddi-drafferth. A sylwch ar y label mawr i’r rhannol ddall allu gweld yn iawn:P1010017 Elen King a’i theulu fu’n ein dangos ni o gwmpas y lle – dyma nhw o flaen eu patsh bach nhw, newydd hel bwyd ar gyfer swper:P1010020 Llond gwlad o ffa a thatws, ac roedd ganddyn nhw ddewis eang o lysiau o bob math. Mi fydd Steffan y bychan yn sicr yn arddwr erbyn iddo fo dyfu’n ddigon hen i fedru dal fforch. Mae o’n hapus braf yn y goetsh na tra mae ei rieni’n chwynnu a phalu.

Ac wedyn ges i sioc. Roedd na wyneb cyfarwydd ynghanol y pys a’r ffa dringo:P1010025 Boi o Ddolgellau (chydig yn iau na fi) oedd yn arfer chwarae rygbi efo mrawd. Waeth i mi gyfadde, dwi wedi anghofio ei enw o. A finna wedi bod yn siarad efo’i dad o neithiwr! Embaras. Ond dwi ar frys i sgwennu’r blog ma cyn mynd i’r sioe yn Llanelwedd- dim amser i ffonio neb! Gyrra neges os wyt ti’n darllen y blog ma! Ond mi wnewch chi ei weld o a’i deulu eto dwi’n siwr – eitha posib y bydd o a’i deulu yn rhaglen Dolig 2009, gan mai ei fwriad wrth ddechrau’r rhandir oedd tyfu ei lysiau ei hun ar gyfer eu cinio Dolig. Chwip o syniad da. Mae’n edrych yn addawol a deud y lleia. A’r plant wrth eu boddau yn helpu i godi tatws:P1010024 Mwy o randiroedd yn y cofnod nesa… isio mynd i bacio rwan – a mynd i dre heno i weld be fydd hi fel yna heb Sesiwn Fawr!


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: