BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


%*$£@!* malwod!!
Gorffennaf 10, 2009, 2:41 pm
Filed under: 1

Fy hoff lysieuyn yn yr ardd ydi’r meip. Maen nhw wedi tyfu’n hyfryd, y piws yn wledd i’r llygad a’r blas, bron yn hufennog, yn arallfydol.

Ond dim ond rhyw 8 sy’n tyfu yn y bocs ar hyn o bryd. Dyna pam wnes i blannu llwyth o hadau mewn potiau wythnosau yn ôl. Ond roedden nhw’n tyfu’n ara ofnadwy, felly ges i dy bach tyfu (rhad iawn, £25) a’i roi yn erbyn talcen y ty, sy’n wynebu’r de, ond eto â chysgod coed rhag iddo fynd yn hurt o boeth, a rhoi’r potiau yn fanno. Dyma fo, wrth ymyl y bwced tatws, sy’n gweithio’n grêt hyd yma:P1010028

Rois i domatos a chillis ac ati yno hefyd, a phlannu hadau sbigoglys (spinach) a chourgettes ac ati hefyd. A ddau artichoke ges i gan Buck fyny ffordd. Wedyn es i lawr i’r de am dridiau i ffilmio mwy o eitemau ar gyfer Byw yn yr Ardd. Gewch chi hanes rheiny mewn blog arall ryw dro. Ond pan ddois i’n ôl – y peth cynta wnes i – cyn hyd yn oed agor drws y ty!- oedd agor zip fy nhy bach tyfu newydd i gael golwg ar y cynnwys. Roedd y cyw-blanhigion radish a betys a letus wedi tyfu’n rhyfeddol – gwenu? Ro’n i fatha giât. Nes i mi sbio ar fy mhlanhigion meip. Doedden nhw ddim yno. Y cwbl oedd ar ôl oedd hyn – a hanner un o’r artichokes. P1010029

Roedd y tomatos yn llawn llysnafedd sgleiniog hefyd. AAAAAAA!!!!!! @£$%^&* malwen fawr dew wedi chwalu fy meip yn ulw! Yr hen ast iddi! Y bwbach! Y snichyn llysnafeddog slei o uffern!

Wedi ymdawelu chydig ( ac yfed mwg o goffi du, cryf), mi wnes i blannu mwy o hadau meip a’u rhoi yn y ty bach tyfu- ar y silff uchaf un. A nes mlaen, dwi’n mynd i daenu pelets o gwmpas gwaelod y ty bach. Ydw, pelets. Naci, nid y rhai ‘drwg’ sy’n niweidio bywyd gwyllt; mae’r rhain yn wahanol, dach chi’m yn gweld cyrff malwod marw yn crebachu ar hyd lle. Maen nhw’n mynd i guddio neu dwrio i rywle a marw’n dawel allan o olwg unrhyw fronfraith neu ddraenog (meddan nhw). Mi fyswn i’n defnyddio plisgyn wy ond allwn i byth a bwyta digon o wyau mewn pryd.

Ac os na fydd yr hadau yma’n cael llonydd … mi wnai roi’r ty bach tyfu ynghanol y pwll llyffantod!

Dwi’m yn siwr am yr honiad isod weithiau … nid pan mae na falwod o gwmpas y lle.

P1010027


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: