BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Manion
Gorffennaf 5, 2009, 11:49 am
Filed under: 1

Wel, dwi wedi penderfynu ei bod hi’n amhosib garddio’n iawn a gneud pob dim arall mewn bywyd. Mae angen tocio yma was bach. Bob tro dwi’n mynd am dro yn yr ardd, dwi’n cael fy ngwlychu’n socien gan ryw gangen neu wrych neu rywbeth. Dwi’n trio eu torri’n ôl ond mae na rywbeth arall wedi tyfu’n hurt yn y cyfamser. Ac mae’r drain yn mynnu tyfu drwy bob dim ar y lefel ucha (lle mae’r pwll a’r gwely llysiau). Unrhyw dips ar sut i gael gwared o redyn? Mae’r bali peth yn tyfu ynghanol fy rocket i!

Wedi deud hynny, dwi’m yn cwyno, mae’r ardd yn edrych yn anhygoel ar hyn o bryd.P1010106Ges i sioc ei bod hi’n edrych cystal ar y rhaglen wythnos yma! Ro’n i yn Ffair haf Llanelltyd ddoe, ac mi soniodd sawl un am y peth. Mae ‘na rai yn meddwl mod i’n cyflogi garddwr i fy helpu i – ha! Nacdw wir. Chwys fy hun sy’n gyfrifol am hyn, diolch yn fawr! A thipyn o gachu iar. A’r haul a glaw ar yn ail rydan ni wedi bod yn ei gael ers wythnosau. A dwi wedi cael tipyn o hylif llawn maeth o’r pot pryfed genwair – ond wedi colli ambell un hefyd am eu bod yn disgyn i’r ‘sump’ ac yn boddi os na fydda i’n cadw golwg ar y peth bob dydd.

A sôn am Ffair haf Llanelltyd – nes i benderfynu cystadlu efo Del mewn dau gategori: 1. yr adran cwn mawr (doedd na run i gwn canolig) ac mi gafodd ail! Wel, chyffd bois bach. Yr ail gategori oedd – cwn ufudd. Roedd y boi wedi deud nad oedd disgwyl iddyn nhw gerdded wrth eich sawdl, dim ond aros, eistedd ac ati. Wel, mae Del yn gneud hynny’n dda, ond dydi hi rioed wedi gorfod cerdded wrth fy sawdl i. Mi wnes i drio efo hi yn fychan, ond dydi o jest ddim yn natur cwn Cymreig. Maen nhw’n licio bod ar y blaen. Felly mi wnes i dalu fy mhunt beth bynnag, am hwyl. A myn coblyn – pan ddechreuodd y cystadlu, roedd yn rhaid cerdded efo hi wrth fy sawdl ar dennyn, wedyn yn ôl heb dennyn, wedyn gneud iddi eistedd, ac yna gobeithio y byddai’n aros wrth i mi gerdded i ffwrdd ohoni, cyn ei galw atai. O, nefi.

Mi nath sbaniel Dylan Davenport osod y safon i bawb. Hy. dangos bod gan bosmon ddigon o amser sbar i hyfforddi ei gi… Mi nath sawl un o’r cwn eraill gambihafio’n arw, felly ffiw, ro’n i’n dechre ymlacio. Ac yna, daeth fy nhro i … wel, Del a fi. Naddo, nath hi’m cerdded wrth fy sawdl, ond nath hi’m tynnu llawer chwarae teg. Tynnu’r tennyn, a diaw, aeth hi’m yn rhy bell. Pan ofynnais iddi eistedd, mi neidiodd i fyny a llyfu fy wyneb. O, diar. Ond mi eisteddodd wedyn yn hogan dda ac aros am hir, hir (wel, roedd o’n teimlo’n hir i ni) a rhedeg fel diawl atai pan alwais i hi atai – a ges i lyfiad mawr dros fy wyneb eto! Ro’n i wedi gwirioni efo hi – roedd hi wedi gneud gymaint gwell nag o’n i wedi ofni, ond chawson ni’m byd. Pawb yn deud y cawson ni gam! Mi allen ni fod wedi cael trydydd. Tro nesa …

Gyda llaw, mae ffeiriau haf fel hyn yn lefydd gwych i brynu planhigion yn rhad. Dim ond un ges i gan mai dim ond punt oedd gen i ar ôl erbyn prynu llond gwlad o gacen gri, bara brith, wyau ac ati. Bydd raid i mi feddwl llai am fy mol a mwy am fy ngardd tro nesa.


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: