BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Y potyn pryfed genwair
Mehefin 22, 2009, 11:00 am
Filed under: 1

P1010015Dyna be ydi hwn – potyn llawn pryfed genwair. Mi ddechreuodd yr holl beth pan ofynodd y criw Mudiad Ysgolion Meithrin i mi wneud rhywbeth ‘garddwriaethol’ efo plant meithrin yn Steddfod y Bala. Mi wnes i ymgynghori efo criw Byw yn yr Ardd, a dyma Euros yn cynnig y ‘Can-o-worms’ yma gan gwmni http://www.wiggglywigglers.co.uk

Yn anffodus, ges i’r cwbl lot, yn cynnwys dau becyn o bryfed genwair yn syth bin. Hm. Mi wnes i ffonio’r cwmni i ofyn pa mor hir fyddai’r pryfed yn byw yn y pecyn. ‘Til the weekend” oedd yr ateb. Hm. Dim pwynt eu cadw tan wythnos gyntaf Awst felly, os nad o’n i isio ypsetio plant bach Cymru’n rhacs. Doedd dim dewis ond gosod y cwbl yn syth.P1010001Roedd gan Del ddiddordeb mawr yn syth – roedd hi’n gallu arogli rhywbeth …

Y cam cyntaf oedd darllen y cyfarwyddiadau a gosod y tap a’r coesau:P1010004 Wedyn, llenwi hanner bwced efo dwr cynnes a rhoi’r blocyn o ffeibr cneuen goco i fwydo ynddo am rhyw dri chwarter awr. P1010006

Dyma’r stwff perffaith i’r pryfed genwair guddio a chloddio i mewn iddo mae’n debyg, a ges i hwyl garw yn ei falu i fyny’n ddarnau – mi fydd y plant wrth eu boddau hefyd, siawns. Yna, wedi gwasgu’r dwr allan ohono, ei daenu dros y potyn cyntaf, ac ychwanegu’r pryfed genwair:P1010011 Roedden nhw’n fywiog iawn! Ac yn claddu eu ffordd i mewn i’r stwff cnau coco yn syth, am eu bod nhw ddim yn or-hoff o olau’r haul. Daeth Robin (4 oed) i ngweld i’n nes ymlaen y pnawn hwnnw ac roedd o wrth ei fodd yn gafael ynddyn nhw – “O, am ciwt!” meddai am un o’r rhai bychan, gan ei gwpannu yn ei law  fel tasa fo’n drysor.

Tipyn o sbarion bwyd dros y cyfan, P1010013 ‘moisture mat’ dros hwnnw, caead am ben y cwbl a dyna ni. Mae’r pryfed genwair yn prysur droi fy sbarion yn gompost, neu o leia’n hylif llawn maeth. Mi fydd yn cymryd rhai wythnosau i hynny ddigwydd, ac efallai y cai broblemau efo morgrug a phryfed, ond hyd yma, mae popeth yn edrych yn iawn. Mi fydd raid i mi ei wagu (dros dro, gobeithio) a’i lanhau er mwyn gallu mynd a fo i’r Steddfod, a bydd yn rhaid prynu mwy o stwff coco a phryfed genwair er mwyn y plant meithrin, ond bydd hynny’n ddigon hawdd, siawns.

Mae ‘na sylwadau gan brynwyr eraill ar y wefan, sy’n ddefnyddiol iawn, a’r rhan fwya yn canmol yn arw. Ffansi cael potyn pry genwair eich hunain? Dydi o ddim yn rhad -£89 – a P&P ar ben hwnnw. Ond dwi’n gwybod ei fod o’n apelio’n arw at blant bychain – ac yn ffordd arall o ailgylchu eich sbarion bwyd – a darnau o bapur newydd a chardfwrdd. Wnai adael i chi wybod sut mae’n siapio – a sut aeth hi’n y Steddfod!


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: