BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Clychau Du-las a genau goeg
Ebrill 6, 2009, 10:29 am
Filed under: 1

Un o’r ychydig enwau blodau rydw i’n llwyddo i’w cofio am ryw reswm ydi grape-hyacinth. Am eu bod nhw’n edrych fel bwnsiad o ‘grapes’ mae’n siwr. Dyma lun rhag ofn nad oeddech chi’n gwybod be ydyn nhw:

images

Muscari neglectum yn Lladin. Ond dydyn nhw ddim yn hyacinths o gwbl, mae’n debyg, felly dydi’r enw Saesneg ddim yn gwneud llawer o synnwyr wedi’r cwbl. Ta waeth. Doedd gen i ddim clem be oedd yr enw Cymraeg, a, gan mod i’n gymaint o arbenigwraig bellach (ha!), mi nath aelodau o Ferched y Wawr Maelog, Ynys Môn, ofyn i mi ddod o hyd i’r enw – os oedd ‘na un.

Holi’r criw yn y swyddfa wnes i, a dyma’r ateb: Yr enw Cymraeg ydi Clychau Du-las neu  Clychau Glas yr Ardd. Dwi’n gweld yr ail un braidd yn rhy debyg i Glychau’r Gog, ac mae na dipyn o ddu yn fy rhai i, felly dwi am fabwysiadu Clychau Du-las.Mi ddylwn i gofio hynna rwan, siawns.

Dwi’m yn siwr os ydi merched Maelog wedi llwyddo i ddod o hyd i’r wefan yma eto, ond os ydach chi’n eu nabod nhw – a Violet Jones, Bryngwran yn benodol, newch chi sôn wrthi, plîs? mae hi’n dipyn o arddwarig, meddan nhw – a chês a hanner, felly wyddoch chi byth, efallai y cawn ni weld ei gardd (a’i Chlychau Du-las hi) ar y gyfres ryw ben. Ac mae hyn yn brawf ar y criw cynhyrchu rwan – gawn ni weld os ydyn nhw’n darllen fy mlog i!

O, gyda llaw, mae’r pwll yn dechrau setlo. Dwi wedi plannu chydig o blanhigion rownd yr ochrau a rhoi cerrig mawr ynddo fo, am fod y penbyliaid ac ati angen gallu dringo allan yn hawdd unwaith y byddan nhw wedi tyfu coesau. Achos, oes, mae gen i benbyliaid yna. A do, sori, mi wnes i dwyllo. Dwi’n gwbod mod i’m fod i symud grifft llyffant, ond duw duw, doedd rhein ddim ond lawr y ffordd, ac maen nhw’n edrych reit iach a di-haint hyd yma!

O, a chwestiwn arall am enwau Cymraeg: ‘newt’ i mi ydi genau goeg. imagesDim clem be ydi ‘great crested ‘ fel hwn ar y chwith, chwaith. Yr un cyffredin sydd ar y dde. Ond mae rhai yn deud mai ‘lizard’ ydi genau goeg, ac mai madfall ydi ‘newt’. images-1

Oes na rywun allan fanna yn gwbod pa un sy’n gywir os gwelwch yn dda?


3 o Sylwadau so far
Gadael sylw

Diolch am y linc!
Mae mam yn un o Ferched y Wawr Maelog. Wyt ti isio mi basio’r neges yma ymlaen iddi hi, yntau ydi hyn yn mynd i ddrysu’r ‘prawf’?!

Sylw gan gorwel

Tydi’r byd ma’n fach? Ia, dwed wrth dy fam plîs!

Sylw gan bethangwanas

Iawn – wedi son.
O.N. Mae na ‘typo’ yn y linc i wefan newydd ‘Byw yn yr Ardd’ yn y Dolenni.
Hwyl
Gorwel

Sylw gan rhwng
Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: