BLOG GARDDIO BETHAN GWANAS


Y pwll llyffantod
Ebrill 2, 2009, 10:55 am
Filed under: 1

p1010009 Gan fod gen i gymaint o falwod acw, ro’n i ffansi pwll i fagu llyffantod. Maen nhw’n mwynhau bwyta malwod mae’n debyg – o leia, dwi’n gobeithio eu bod nhw. Ro’n i hefyd awydd mwy o fywyd gwyllt yn yr ardd.

Ro’n i wedi trio rhoi grifft llyffant yn y ffrwd pan symudais i yma gynta, ond syniad twp oedd hynny wrth gwrs, gan fod cawod drom yn golygu bod y ffrwd yn troi’n afon wyllt, a ta ta penbyliaid.

Felly rhyw bythefnos yn ôl, daeth Russell a’i frawd James draw i fy helpu i greu pwll o ddwr llonydd. Mi fydd yr hanes i’w weld ar y gyfres ryw ben, ond dyma i chi flas beth bynnag. Uchod mae’r man lle benderfynwyd y dylid creu’r pwll, ond fel y gwelwch chi, roedd na dipyn o waith clirio drain a mieri yn gynta. O, ac roedd angen ffilmio’r cwbl o fewn diwrnod! Doedd yr hogia ddim yn cael dechrau cyffwrdd y drain nes i mi orffen ffilmio sgwrs efo arbenigwr llyffantod yn gynta (pethau swnllyd ydyn nhw – Russ a’i frawd, nid llyffantod).

Iawn, wedi clirio’r llanast (oedd yn lladdfa!) dyma ddechrau cloddio …p1010013

Do, mi gawson ni hwyl, ond nefi, roedd o’n waith caled. Roedd na greigiau caled, ofnadwy o galed o dan y pridd na. llechi o bethau mawr oedd yn eich brifo o’ch traed i’ch ffilings bob tro roeddech chi’n eu taro efo rhaw/gordd/be bynnag. Doedden ni ddim yn meddwl y bydden ni’n llwyddo i greu pwll cyn iddi nosi.

Aeth y cyfarwyddwr i nôl brechdannau i arbed amser a’n gadael ni i ddal ati i balu a chwysu. Ond doedd na’m amser i gynllunio na mesur na dim!

Wedi tyllu digon (fwy neu lai) roedd angen rhoi tywod i mewn wedyn, ac yna rhyw fath o orchudd ‘fleece’, yna’r rwber mawr tyff  ‘ma, a llenwi’r cyfan efo dwr cyn tywallt cregyn, cerrig mân ac ati i’r gwaelod.

Lwcus mod i wedi gneud cacen sbwng hyfryd y diwrnod cynt – roedden ni angen y carbs i gael egni myn diawl.p1010018

A dyma’r pwll ar ddiwedd y pnawn. Nid yn daclus iawn, nacdi, a dwi’m yn meddwl bod y rwber i fod i ddangos cweit cymaint a hynna. Ond diaw, be dach chi’n ddisgwyl ar frys! Mae’n bwll, a dwi’n gobeithioy bydd y planhigion yn tyfu dros rywfaint o’r rwber du hyll na . Gewch chi weld sut mae’n edrych yn nes ymlaen yn y gyfres, pan fydd y lilis dwr yn drwch drosto a llyffantod yn sboncian dros bob man.

Falle …


Gadael Sylw so far
Gadael sylwGadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s%d bloggers like this: